ไอดา อรุณวงศ์ : 1 รายการ
แผ่นดินบนหลังเต่า เรื่องเล่าของชนเผ่าอินเดียน
แผ่นดินบนหลังเต่า เรื่องเล่าของชนเผ่าอินเดียน

ไกรวรรณ สีดาฟอง / ไอดา อรุณวงศ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 110 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

แผ่นดินบนหลังเต่า เรื่องเล่าของชนเผ่าอินเดียน เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องเล่าปรัมปราของอินเดียนเผ่าต่าง ๆ โดยสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับโลกและการดำรงชีวิตของชาวอินเดียนที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งในฐานที่ธรรมชาติเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้ก่อกำเนิดโลกและมนุษย์ ความเชื่อของอินเดียนทำให้คนอินเดียนอยู่กับธรรมชาติอย่างนอบน้อม อันเป็นวิถีที่มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล ไม่ทำร้ายกัน ในขณะที่ชาวศิวิไลซ์ซึ่งคิดแบบเป็นวิทยาศาสตร์ และถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางมิอาจกระทำได้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว