วิชัย โชควิวัฒน์, นพ. : 1 รายการ
อุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่
อุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ / พระประชา ปสนฺนธมฺโม / วิชัย โชควิวัฒน์, นพ. / เตือนใจ ดีเทศน์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 65 บาท, จำนวน 149 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ปาฐกถาประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๗ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปาฐก
พ.ศ. ๒๕๒๔ พระประชา ปสนฺนธมฺโม ปาฐก
พ.ศ. ๒๕๒๖ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ปาฐก
และ พ.ศ. ๒๕๒๘ เตือนใจ ดีเทศน์ ปาฐก

พิมพ์ครั้งที่ ๑

หนังสือรวมปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ที่คัดเลือกมาโดยเฉพาะ ตั้งแต่ปฐมกถาของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อปี ๒๕๑๗ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้กำลังใจแก่คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบัน และเสนอตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายของปาฐกบางท่าน เพื่อเป็นแนวทางและกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวผู้ใฝ่หาสังคมอุดมคติมีความเข้มแข็งและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว