มธก.๑๘๙ : 1 รายการ
๖ ตุลาจารึก : ความทรงจำ ความหวังและบทเรียน
๖ ตุลาจารึก : ความทรงจำ ความหวังและบทเรียน

พระไพศาล วิสาโล / ส.ศิวรักษ์ / มธก.๑๘๙
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือรวมข้อเขียนสำคัญในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ ได้แก่ “เขียนไว้ให้ปรากฏ : ความทรงจำในเดือนตุลาคม ๒๕๑๙” โดย มธก.๑๘๙, “อนุสติจาก ๖ ตุลา : ความชั่วร้าย ความตาย และชัยชนะ” โดยพระไพศาล วิสาโล และ “บทเรียนจาก ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙” โดย ส.ศิวรักษ์
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว