ยโสธโรภิกขุ : 1 รายการ
แก่นนพลักษณ์ : คู่มือค้นหาและพัฒนาตนเอง
แก่นนพลักษณ์ : คู่มือค้นหาและพัฒนาตนเอง

เดวิด แดเนียลส์ / เวอร์จิเนีย ไพรซ์ / ยโสธโรภิกขุ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 170 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่ช่วยให้การค้นหาลักษณ์ของคุณเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้น โดยผู้เขียนแนะให้คุณเริ่มจากการทำแบบทดสอบตามขั้นตอนที่ผู้เขียนแนะนำ และตรวจสอบการวินิจฉัยลักษณ์ของคุณจากบทสรุปความเชื่อพื้นฐาน บุคลิกภาพ และภาวะความเครียด และความโกรธของลักษณ์นั้น ๆ จากนั้นทบทวนเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ในลักษณ์ใกล้เคียงอีกครั้งในบทสรุปการจำแนกลักษณ์ ซึ่งจะทำให้คุณเห็นความแตกต่างของลักษณ์ที่เกี่ยวโยงกับคุณได้มากขึ้น

สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือการนำคุณเข้ามาสู่การฝึกปฏิบัติเพื่อให้คุณตระหนักรู้การครอบงำของกิเลสหรือกลไกในลักษณ์คุณ และฝึกให้คุณทบทวนความก้าวหน้าในตัวเองด้วยการตั้งสติกำหนดลมหายใจ อันจะช่วยให้การพัฒนาเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว