โอภาส เชษฐากุล : 1 รายการ
ฉลาดทำบุญ รวมเรื่องน่ารู้ คู่มือทำบุญให้ถูกวิธี
ฉลาดทำบุญ รวมเรื่องน่ารู้ คู่มือทำบุญให้ถูกวิธี

พระชาย วรธัมโม / พระไพศาล วิสาโล / โอภาส เชษฐากุล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 50 บาท, จำนวน 88 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

การทำบุญจะก่อให้เกิดผลเป็น “บุญ” ได้จริงมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ ตั้งแต่ความเข้าใจที่ถูกต้อง การตั้งจิต การเตรียมตัว ผู้รับบุญ ฯลฯ หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของบุญ และวิธีการทำบุญในแบบและโอกาสต่าง ๆ อันจะนำไปสู่ “ความสำเร็จในบุญ” ที่ผู้ทำปรารถนา
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว