ประชา หุตานุวัตร : 1 รายการ
ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ
ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

พระดุษฎี เมธังกุโร / เอกวิทย์ ณ ถลาง / นิธิพัฒน์ เจียรกุล / สันต์ หัตถีรัตน์ / ประชา หุตานุวัตร
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 70 บาท, จำนวน 97 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือจากงานเสวนาโดยแบ่งเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ตอนแรกเป็นปาฐกถาโดยพระดุษฎี เมธังกุโร ส่วนตอนที่สอง เป็นการเสวนาซึ่งมีวิทยากรคือ เอกวิทย์ ณ ถลาง, นิธิพัฒน์ เจียรกุล, สันต์ หัตถีรัตน์, สุวรรณา สถาอานันท์ และประชา หุตานุวัตร เนื้อหาทั้งสองส่วนบอกถึงมุมมองเกี่ยวกับความตายของท่านพุทธทาสว่า ขอให้ท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติและตระหนักถึงการตาย กล่าวคือ มนุษย์ได้ตายลงทุกวัน ดังนั้นจึงควรใช้ชีวิตที่มีอยู่อย่างไม่ร้อนรนและเมื่อถึงเวลาก็พร้อมที่จะตระหนักถึงสภาวะนั้นและตายอย่างสงบ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว