กร ศิริวัฒโณ : 1 รายการ
มารานอ รรกสส.
มารานอ รรกสส.

กร ศิริวัฒโณ
สำนักพิมพ์ ฉลองบุญ
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 200 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

นิทานถือเป็นเรื่องเล่าของท้องถิ่นไทยทุกภาคที่ผู้ใหญ่ได้เล่าขานสืบทอดกันมาช้านาน มีทั้งนิทานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและนิทานที่เล่ากันด้วยปากเปล่าสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบัน นิทานเป็นเรื่องบันเทิงประจำบ้านที่เด็กๆ ชอบมากที่สุด ช่วยสร้างโลกแห่งจินตนาการของเด็ก ช่วยพัฒนาสมองและความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ทำให้เด็กมีอารมณ์ดีและร่าเริงแจ่มใส แล้วยังมีคติสอนใจแฝงไว้ในนิทานเพื่อ ให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวของชีวิตทั้งในแง่ดีและไม่ดี นอกจากนี้นิทานยังสร้างสื่อสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความผูกพัน และความอบอุ่น สุดท้ายคือครอบครัวมีความสุข

จะเห็นว่านิทานนั้นมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนทุกเชื้อชาติ คนในสมัยก่อนจึงใช้ศิลปะนิทานมาอบรมสั่งสอนเด็กๆ ให้เป็นคนดี รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างแยบยลไม่น่าเชื่อ ดังนั้น นิทานจึงเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างอมตะเรื่อยมา อย่างเช่น ปลาปู่ทอง หลวิชัย-คาวี พระรถเสน ไกรทอง หรือศรีธนญชัย เป็นต้น

แต่ปัจจุบันนิทานขนาดยาวอย่างที่กล่าวถึงแทบไม่มีเกิดขึ้นใหม่ในสังคมไทยเลย นับเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง ด้วยความแห้งแล้งดังกล่าวผู้เขียนจึงตั้งใจเขียนนิทานเรื่องยาว เรื่องมารานอ ผู้เยือกเย็นดั่งสายน้ำ ขึ้นมาเพื่อประดับไว้ในทำเนียบนิทานไทยอีกเรื่องหนึ่ง โดยผู้เขียนได้สอดใส่คติธรรมทางพุทธศาสนาให้ขบคิดเพื่อพัฒนาสมองของเด็กๆ ไว้ตามสมควร ก็ลองอ่านกันดู เด็กอ่านแล้วก็เล่าให้เพื่อนและน้องฟัง พ่อแม่อ่านแล้วก็ช่วยเล่าให้ลูกหลานฟัง ครูอ่านแล้วก็ช่วยเล่าให้นักเรียนฟัง

หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว