ลุงหอน : 1 รายการ
สมควรตาย!
สมควรตาย!

ลุงหอน
สำนักพิมพ์ ฉลองบุญ
ราคาปก 110 บาท, จำนวน 164 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

มนุษย์ทุกคนล้วนมีจุดจบที่ความตาย แต่ตายอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยหลายอย่าง ปฏิเสธไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือ เป็นผลแห่งการกระทำทั้งในอดีตและปัจจุบันของคนคนนั้น

ถ้าหากเชื่อในกฎแห่งกรรมตามหลักของพุทธศาสนาแล้วไซร้ จะไม่มีใครกล้าฟูมฟายสักนิดเดียวว่า ทำไมคนนั้น คนโน้นเป็นคนดีเหลือเกิน แต่ต้องมารีบด่วนตาย จากด้วยพยาธิโรคหรือสาเหตุต่างๆ ตรงกันข้ามกับบางคน ที่เลวแสนเลว หากยังคงมีชีวิตอยู่ และอาจจะอยู่อย่างผาสุกด้วยซ้ำ

พุทธศาสนา คือ ศาสนาแห่งเหตุและผล

พุทธศาสนา จึงไม่มีพิธีการตัดกรรม ล้างบาป แต่ผู้ใด กระทำกรรมอย่างไรไว้ ย่อมได้รับผลอย่างนั้นแล้ว นั่นแหละจึงสิ้นกรรม

ในที่นี้ ‘สมควรตาย’ เป็นแต่เพียงการตั้งข้อสมมุติฐานของผู้เขียนเท่านั้น เพราะไม่มีญาณวิเศษหยั่งรู้ถึง ‘กรรม’ อันเป็นเหตุ ‘เฉพาะ’ บุคคล

‘สมควรตาย’ มิใช่คำพูดดูหมิ่นเหยียดหยามหรือซ้ำเติมใคร และไม่ใช่เป็นการอวดอ้าง ยกตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมเหนือ ผู้อื่น จนสามารถใช้ถ้อยคำว่า ‘สมควรตาย’ กับคนอื่นได้

หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว