เออร์ซูลา เอ็ม แอนเดอร์สัน, พญ. : 1 รายการ
ฟังเสียงเด็กบ้าง! The Psalms of Children
ฟังเสียงเด็กบ้าง! The Psalms of Children

เออร์ซูลา เอ็ม แอนเดอร์สัน, พญ. / วิมล กมลตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิเด็ก
ราคาปก 265 บาท, จำนวน _ หน้า

    การเลี้ยงดูเด็กนั้นมิใช่เป็นแค่เรื่องของร่างกายเพียงอย่างเดียว หากหมายรวมถึงการทะนุถนอมจิตใจและจิตสำนึกของเด็ก ๆ ให้ปลอดภัยจากความรุนแรงสารพัดรูปแบบซึ่งแฝงเร้นอยู่รายรอบตัวเด็ก หนังสือเล่มนี้จึงต้องการนำเสนอต้นตอสาเหตุของปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อวัยเยาว์อย่างรอบด้าน นับตั้งแต่ สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร พฤติกรรมก้าวร้าวหรือแปลกแยกต่อสังคม โรคสมาธิสั้น ไปจนถึงการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ที่อาจไปรบกวนระบบประสาทของทารกในครรภ์ ฯลฯ เพราะถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองปล่อยปละละเลยจุดสำคัญเหล่านี้ ความเครียดย่อมสะสมสู่ความทรงจำของเด็ก ๆ จนยากเยียวยารักษาเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว