คาเรน เอ็น ซอลต์ : 1 รายการ
คู่มือคุณแม่คนใหม่ใส่ใจลูกรัก
คู่มือคุณแม่คนใหม่ใส่ใจลูกรัก

คาเรน เอ็น ซอลต์ / วิริยา สังขนิยม
สำนักพิมพ์ มูลนิธิเด็ก
ราคาปก 320 บาท, จำนวน 274 หน้า

    การตั้งครรภ์ทำให้ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณของว่าที่คุณแม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาล “คู่มือคุณแม่คนใหม่ใส่ใจลูกรัก” เล่มนี้ ที่บอกเล่าเรื่องเตรียมรับการตั้งครรภ์ การคลอด และการทำหน้าที่แม่ จะช่วยไขข้อข้องใจว่าอะไรเป็น สาเหตุของความเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ความเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านมีต่อกัน ทั้งยังให้คำแนะนำจาก ดูลา (Doula) มืออาชีพที่จะช่วยให้คุณเป็นว่าที่คุณแม่ที่สงบเย็น มีสมาธิและมีพลังตลอดเก้าเดือนของการตั้งครรภ์ เรื่อยไปจนถึงระหว่างคลอดและหลังคลอด
    คาเรน เอ็น ซอลต์ นำเสนอประเด็นที่คุณแม่ควรรู้ตลอดช่วงเวลาสำคัญของชีวิต และแนะนำวิธีดูแลตัวเองแบบองค์รวมเพื่อความสุขทั้งกายใจและจิตวิญญาณ อาทิ เทคนิคผ่อนคลายความเครียด คำแนะนำในการออกกำลังกาย และรับประทานอาหารเพื่อโภชนาการที่ดี กลยุทธ์เพื่อสร้างพลังด้านบวกให้ตัวเอง ฯลฯ เพื่อให้ว่าที่คุณแม่เปิดใจรับการตั้งครรภ์ และการคลอดตลอดจนช่วงเวลาหลังคลอด
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว