สุจินต์ วังสุยะ : 1 รายการ
ปริศนากาลเวลา
ปริศนากาลเวลา

เคลก คาลเลนเดอร์ / สุจินต์ วังสุยะ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า

    เรื่องราวของกาลเวลาที่เป็นมากกว่าแค่นาฬิกา แต่หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอดีต ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งซุกซ่อนความมหัศจรรย์จนถูกทดลองพิสูจน์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างสัมพัทธภาพของกาลิเลโอ ความโค้งของกาลอวกาศแบบไอน์สไตน์และการเดินทางข้ามเวลาตามทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ โดยทฤษฏีสำคัญของโลกวิชาการเหล่านี้ได้ถูกเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายขึ้น จนเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการรับรู้เรื่องราวธรรมดาที่แฝงปริศนาเอาไว้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว