ชาติวุฒิ บุณยรักษ์ : 3 รายการ
กรณีศึกษาเรื่องลูกแกะฟันผุ
กรณีศึกษาเรื่องลูกแกะฟันผุ

ชาติวุฒิ บุณยรักษ์
สำนักพิมพ์ (ผู้เขียนจัดพิมพ์เอง)
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 192 หน้า

  ผลงานของนักเขียน รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด รางวัลหนังสือดีเด่นแห่งชาติปี 2550
  10 เรื่องสั้นว่าด้วยประวัติศาสตร์การก้าวไปข้างหลังของมนุษย์
  “Human is always error”
  ระยะเวลากว่าสามพันปีไม่ได้ทำให้มนุษยชาติฉลาดขึ้นเท่าใดนัก เหตุที่บ่อยครั้งมนุษย์เรายังคงทำผิดพลาดในเรื่องเดิมๆ ยื้อยุดฉุดกระชาก แย่งชิงกันในสิ่งเดิมๆ เพื่อที่จะล้มลุกคลุกคลานไปพร้อมกันแบบเดิมๆ ก่อนที่จะลุกขึ้นมาแล้วรบราฆ่าฟันกันอีกครั้งด้วยเหตุผลเดิมๆ...
  ในอีกมิติหนึ่ง ประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องของวิวัฒนาการที่ก้าวไปข้างหน้าแต่กลายเป็นการกลับไปเริ่มต้นใหม่ยังจุดเริ่มต้นจุดเดิมอีกครั้ง...และอีกครั้ง...วนเวียนอยู่อย่างนี้
วันพิพากษาไอ้มดแดง
วันพิพากษาไอ้มดแดง

ชาติวุฒิ บุณยรักษ์
สำนักพิมพ์ (ผู้เขียนจัดพิมพ์เอง)
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 239 หน้า

  ผลงานของนักเขียนรางวัลหนังสือดีเด่นแห่งชาติปี 2550, 2551
  15 เรื่องสั้นว่าด้วยผลิตผลอันป่วยไข้ท่ามกลางแรงเหวี่ยงแสนเปล่ากลวงของศตวรรษที่ 21 เนื้อหาส่วนใหญ่ของเรื่องสั้นทั้ง 15 เรื่องนี้มุ่งเน้นไปที่การสำรวจตรวจสอบ 'โลกภายใน' ของปัจเจกบุคคล ผู้ตกอยู่ท่ามกลางแรงเหวี่ยงแห่งกระแสโลกาภิวัตน์อันเชี่ยวกรากในช่วงต้นของศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงเฝ้าสังเกตพฤติกรรม และลักษณาการอันสุดแสนจะสับสนอลหม่านของ 'โลกภายนอก' (ซึ่งกระทำต่อปัจเจกบุคคลทั้งในทางตรงและโดยอ้อมในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมอย่างเลี่ยงไม่ได้) ผ่านสายตาของตัวละครแต่ละตัว อีกทั้งนาฏกรรมอันหลายหลาก ผลลัพท์ที่ได้จึงกลายเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบบางประการ ซึ่งก็หาใช่ใดอื่น นอกเสียจากดัชนีชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึง 'ความป่วยไข้' อันเกิดจาก 'การดำรงอยู่' ท่ามกลางแรงเหวี่ยงสุดโกลาหลแต่กลับว่างโหวง และเปล่ากลวงนั่นเอง...
นาฏกรรมเมืองหรรษา
นาฏกรรมเมืองหรรษา

ชาติวุฒิ บุณยรักษ์
สำนักพิมพ์ มติชน
ราคาปก 118 บาท, จำนวน 148 หน้า, ขนาด 13.2 x 19 ซม.

  รวมเรื่องสั้นคัดสรรของนักเขียนรุ่นใหม่มือรางวัล เรื่องราวในเรื่องสั้นชุดนี้สะท้อนแง่มุมต่างๆ ในสังคมเมือง เรื่องของคนหลายๆ แบบ หลายความคิด หลายวัฒนธรรม สะท้อนความแปลกแยกและเชื่อมต่อ ที่เกี่ยวเกาะกันอย่างเบาบาง หากไม่ใช้สายตาของนักเขียนมอง ก็จะไม่สามารถเข้าถึงความสัมพันธ์เหล่านี้ได้ ผู้เขียนฉายภาพเหล่านี้ออกมาอย่างมีอารมณ์ขัน ทำให้ทุกเรื่องอ่านสนุก และบางเรื่องก็ได้ความรู้อย่างเหลือเชื่อ เพราะสไตล์การเขียนของเขาเรียกได้ว่าเป็น Edutainment
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว