กมลวรรณ รามเดชะ : 2 รายการ
การพัฒนาภาวะผู้นำ
การพัฒนาภาวะผู้นำ

Scott Campbell / Ellen Samiec / กมลวรรณ รามเดชะ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 356 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ภาวะผู้นำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการนำองค์กรไปสู่ความเจริญเติบโตหรือตกต่ำ ล้วนเกิดจากประสิทธิผลของผู้นำทั้งสิ้นการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) จำเป็นต้องใช้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ที่ผ่านๆ มาเรามักจะพัฒนากันไปผิดทาง ด้วยความเชื่อผิดๆ ที่ว่า สูตรสำเร็จของภาวะผู้นำเพียงสูตรเดียวสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆ สถานการณ์ขององค์กร หรือไม่ก็เชื่อกันไปผิดๆ ว่า ผู้นำในวงการธุรกิจปัจจุบันคือตัวอย่างที่ดีที่สุดของความมีประสิทธิผลของภาวะผู้นำ หนังสือเล่มนี้จะพิสูจน์ความเชื่อผิดๆ ดังกล่าว พร้อมทั้งจะนำเสนอ “ รูปแบบภาวะผู้นำ” สำหรับการนำองค์กรในโลกแห่งความจริง
การสอนงานและให้คำปรึกษาดูแล
การสอนงานและให้คำปรึกษาดูแล

Harvard Business Essentials / กมลวรรณ รามเดชะ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 230 บาท, จำนวน 222 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่สำคัญในฐานะผู้บริหารก็คือ การส่งเสริมผลการปฏิบัติงานของพนักงานและบุคลากร แล้วจะมีวิธีใดที่ดีไปกว่าการสอนงานและการให้คำปรึกษาดูแล ? การพัฒนาทักษะในฐานะของผู้สอนและผู้ให้คำปรึกษานั้นจะช่วยคุณแก้ปัญหาการดำเนินงานที่มีอยู่ และยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณตระหนักถึงประโยชน์จากการสอนงานและการให้คำปรึกษาดูแล รวมทั้งรู้ลำดับขั้นตอนของการสอนและการให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

>>การปรับปรุงทักษะหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน
>>การกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการสอนงาน
>>การวางแผนและการเตรียมการสอนงาน
>>เส้นแบ่งระหว่างการสอนงานและการให้คำปรึกษาดูแล
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว