David A. Taylor, Ph.D. : 1 รายการ
ซัพพลายเชนสำหรับผู้จัดการ
ซัพพลายเชนสำหรับผู้จัดการ

David A. Taylor, Ph.D.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 295 บาท, จำนวน 416 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

สงครามทางธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่เคยแข่งขันกันในเรื่องผลิตภัณฑ์ ราคา และบริการ กลายเป็นการแข่งขันกันในด้านโซ่อุปทานที่ประกอบไปด้วยกระบวนการนานัปการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างสอดคล้องกัน

กลยุทธ์การบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิผลจะนำมาซึ่งความสามารถในด้านการแข่งขัน การกำหนดราคาขาย การมีพร้อมจำหน่าย การผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้า การจัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล ทุกธุรกิจในยุคปัจจุบันจึงไม่สามารถมองข้ามคุณูปการของการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิผลนี้ไปได้

หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมวิธีการบริหารจัดการซัพพลายเชน ไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับเป็นคู่มือที่ผู้บริหารทุกคนควรรู้และผู้จัดการทุกคนควรอ่าน!
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว