ทวี ลักษมีวัฒนา : 1 รายการ
สอนศิษย์ให้คิดเก่ง
สอนศิษย์ให้คิดเก่ง

Edward De Bono / ทวี ลักษมีวัฒนา
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 387 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การคิดเป็นเรื่องของความฉลาดและไอคิวเท่านั้นหรือ? หรือว่าเป็นทักษะที่สอนกันได้? ถ้าเป็นเช่นนั้น เราสามารถสอนทักษะพื้นฐานการคิดเหมือนเป็นวิชาหนึ่งที่สอนในโรงเรียนได้หรือไม่?

แท้ที่จริงแล้ว การคิด เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนและถ่ายทอดกันได้เหมือนกับศาสตร์และวิชาแขนงต่างๆ ที่สอนกันในโรงเรียน โดยเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ผู้คิดค้นวิธีการสอนทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ได้รวบรวมทักษะพื้นฐานทางด้านการคิดที่ยอดเยี่ยมอย่าง CoRT และแบบฝึกหัดที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดให้เป็นระบบ เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการฝึกฝน และพัฒนาทักษะด้านการคิด
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว