ดนัย เทียนพุฒ, ดร. : 2 รายการ
โลดแล่น ไอเดีย & นวัตกรรม ในทะเลสีน้ำเงิน
โลดแล่น ไอเดีย & นวัตกรรม ในทะเลสีน้ำเงิน

ดนัย เทียนพุฒ, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 292 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

กลยุทธ์ทะเลสีน้ำเงิน หรือ BOS ที่พูดถึงในปัจจุบัน หากสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างนวัตกรรมเชิงมูลค่าได้ 2-3 อย่าง

อย่างแรก สร้างธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใหม่หรือแม้กระทั่งกลยุทธการตลาดที่โลดแล่นน่าสนใจ

อย่างต่อมา การบูรณาการเข้ากับระบบจัดการกลยุทธ์แนวใหม่ เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ในระบบ Balanced Scorecard & KPIs และวิธีวางกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ที่เน้น Positioning-Differentiation-Brand (PDB)

อย่างสุดท้าย นวัตกรรมเชิงมูลค่า จะเกิดขึ้นได้ต้องรู้วิธีสร้างไอเดีย และพัฒนานวัตกรรม จนกระทั่งธุรกิจสามารถก้าวสู่การเป็น “ธุรกิจแห่งนวัตกรรม” (Innovation Enterprises)

ดร.ดนัย เทียนพุฒ สามารถนำท่านโลดแล่นไปสู่ทะเลสีน้ำเงินได้อย่างแท้จริง
บริหารคนในทศวรรษหน้า
บริหารคนในทศวรรษหน้า

ดนัย เทียนพุฒ, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 268 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

บริหารคนในทศวรรษหน้า HR THE NEXT DECADE 4th Edition

การบริหารคนเป็นความท้าทายต่อธุรกิจ และผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการจัดการเป็นอย่างดี ตลอดทศวรรษใหม่ของปี 2000 กำลังผ่านไปอย่างรวดเร็ว หนังสือบริหารคนในทศวรรษหน้า จึงฉายภาพสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น และจะเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่ในการบริหาร HR ที่เรียกว่า"การบริหารทุนมนุษย์" ซึ่งมีความลุ่มลึก และน่าศึกษาให้มากกว่าที่จะพูดกันในเวทีสัมมนา

ต้องบอกว่าถ้าท่านเป็นมืออาชีพทั้งทางธุรกิจและบริหารคน โดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ ดร.ดนัย เทียนพุฒ จะต้องไม่พลาดหนังสือเล่มนี้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว