นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์ : 3 รายการ
ไขรหัสบุคลิกภาพ ! (The Buzz)
ไขรหัสบุคลิกภาพ ! (The Buzz)

David Hodgson / นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 258 หน้า, ขนาด 5.78x8.26 นิ้ว

คุณอาจเป็นคนชอบค้นหาความจริง ช่างคิดวิเคราะห์ คิดเป็นเหตุเป็นผล เป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบตามใคร มีจินตนาการสูง และเป็นนักแก้ปัญหาตัวยง แบบนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อก้องโลกอย่างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ !

หรือคุณอาจเป็นคนช่างคิดช่างไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะพูดแสดงความคิดเห็นอย่างนักฟุตบอลชื่อดังชาวอังกฤษ เดวิด เบคแฮม !

รู้จักตนเองให้มากขึ้น เพื่อที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่แฝงเร้นในตัวคุณ ด้วยสุดยอดแบบทดสอบด้านชี้วัดและประเมินบุคลิกภาพ โดย เดวิด ฮอดจ์สัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการโปรแกรมสมองด้วยภาษาจิต (NLP : Neuro Linguistic Programing) ชื่อดังชาวอังกฤษ!
เทคนิคการมอบหมายงาน (Delegating Work)
เทคนิคการมอบหมายงาน (Delegating Work)

Thomas L. Brown / นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 118 หน้า, ขนาด 5.78x8.26 นิ้ว

บนโต๊ะทำงานของคุณมักจะมีงานกองสุมเต็มโต๊ะอยู่เสมอ ? คุณต้องทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ เพราะงานนี้เป็นงานที่มีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้ ?

หากคำตอบของคุณคือ ใช่ ! คุณจำเป็นต้องมอบหมายงานบางส่วนให้เพื่อนร่วมงานของคุณรับช่วงต่อบ้างแล้ว หนังสือเล่มนี้คือตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถกำหนดว่างานอะไรที่คุณควรจะมอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบแทน, วิธีการมอบหมายงานและการตรวจสอบความคืบหน้าของงาน, วิธีจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับงานที่คุณมอบหมายไปแล้ว
คู่มือสัมภาษณ์งาน
คู่มือสัมภาษณ์งาน

Rebecca Corfield / นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 149 บาท, จำนวน 146 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ไม่ว่าคุณจะต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการ สัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน สัมภาษณ์เพื่อเลื่อนขั้นและเลื่อนตำแหน่ง สัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อในทุกระดับชั้น หรือแม้สัมภาษณ์เพื่อขอสินเชื่อเงินกู้ หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้!เพียงเรียนรู้วิธีรับมือทุกการสัมภาษณ์อย่างมั่นใจในหนังสือเล่มนี้

• เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการ!
• เทคนิคการสร้างค วามประทับใจในแรกพบ
• เทคนิคการพูดแนะนำตนเอง
• เทคนิคการตอบคำถามที่ยากและท้าทาย
• เรียนรู้วิธีควบคุมร่างกายและอารมณ์ขณะถูกสัมภาษณ์
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว