ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ : 1 รายการ
Kellogg on Integrated Marketing การตลาดแบบบูรณาการของ Kellogg
Kellogg on Integrated Marketing การตลาดแบบบูรณาการของ Kellogg

Kellogg School of Management / ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 535 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การตลาดแบบบูรณาการของ Kellogg เป็นการสร้างความแตกต่างในข้อเสนอสินค้า และผสมผสานเอาการบริหารตราสินค้าแบบมวลชนเข้ากับการตลาดแบบสร้างความสัมพันธ์ตัวต่อตัว โดยนอกจากจะเจาะลึกในทางทฤษฎีแล้ว ยังกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงอีกด้วย ควบคู่ไปกับมุมมอง และการรับรู้ของลูกค้า อันเป็นที่มาของกระบวนการทางการตลาดที่มีประสิทธิผลสูงสุด
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว