Alvin J. Silk : 1 รายการ
เรียนลัดการตลาด MBA HARVARD
เรียนลัดการตลาด MBA HARVARD

Alvin J. Silk
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 280 บาท, จำนวน 288 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรวิชาการตลาดของโปรแกรม MBA ที่ Harvard Business School โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งประกอบไปด้วยพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นพัฒนาทักษะทางการตลาด และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์หลากหลายประเภท เป็นหนังสือสำหรับทุกคนที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้ดำเนินการจริง จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาวิชาการตลาด และเป็นคัมภีร์ที่ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตลาดจำเป็นต้องมีไว้ติดตัว
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว