ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร : 1 รายการ
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร
การว่าจ้างและรักษาบุคลากร

Harvard Business Essentials / ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 270 บาท, จำนวน 254 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

เพราะการจ้างงานและการรักษาบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเอาหลักการปฏิบัติและเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการจ้างงานและการรักษาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนื้อหาสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย

>>5 ขั้นตอนเพื่อการจ้างงานที่ทรงประสิทธิผล ตั้งแต่การพิจารณาความต้องการบุคลากร การสัมภาษณ์งาน ไปจนถึงการตกลงเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสม
>>วิธีหลีกเลี่ยงและลดความเหนื่อยล้าของพนักงานเพื่อลดอัตราการลาออก
>>วิธีรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานให้คงอยู่กับองค์กร
>>การจัดการสภาพแวดล้อมในที่ทำงานซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานและการรักษาพนักงาน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว