วุฒิ สุขเจริญ : 1 รายการ
ธุรกิจส่วนตัวคุณเองก็ทำได้ง่ายนิดเดียว
ธุรกิจส่วนตัวคุณเองก็ทำได้ง่ายนิดเดียว

วุฒิ สุขเจริญ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 175 บาท, จำนวน 219 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ในปัจจุบันมีหนุ่มสาวจำนวนมากที่ผันตัวเองมามีกิจการส่วนตัว แต่จากการสำรวจพบว่าธุรกิจที่เกิดใหม่ 60% จะล้มเหลวภายใน 2 ปี และที่จะอยู่รอดถึง 5 ปีมีไม่เกิน 20% แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวและนำพากิจการที่สร้างขึ้นให้ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว ในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมกลยุทธ์ด้านการตลาดตั้งแต่เริ่มต้นสร้างธุรกิจจนกระทั่งถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ในการนำความรู้และข้อคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างธุรกิจของตนเอง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว