คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม : 5 รายการ
คัมภีร์นักนวัตกรรม
คัมภีร์นักนวัตกรรม

Harvard Business School Press / คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 368 หน้า

โลกธุรกิจในทุกวันนี้ได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ…นวัตกรรมคือหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จ!

คัมภีร์นักนวัตกรรม เป็นหนึ่งในหนังสือชุด Harvard Business Essentials ที่ได้รวบรวมสุดยอดกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาและการผลักดันนวัตกรรมไปใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มต้นทำจากการความรู้จักนวัตกรรม เรียนรู้วิธีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ ตลอดจนพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นนวัตกรรมที่ออกจำหน่ายในตลาด และขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรมในเชิงกลยุทธ์
การจัดการแห่งอนาคต (The Future of Management)
การจัดการแห่งอนาคต (The Future of Management)

Gary Hamel / คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 360 บาท, จำนวน 427 หน้า, ขนาด 6.12x9.25 นิ้ว

อะไรคือพลังขับเคลื่อนสำหรับความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาว? มันไม่ใช่ความยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานหรือตัวแบบธุรกิจใหม่ แต่คำตอบนั้นก็คือ นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึงแนวทางใหม่ในการเคลื่อนย้ายคนเก่ง การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกลยุทธ์ “การจัดการเพื่ออนาคต” (The Future ofManagement) โดย Gary Hamel ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์แห่งการบริหารจัดการระดับโลก ได้ถ่ายทอดแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมตัวอย่างของกลุ่มบริษัทผู้บุกเบิกทางด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งได้ท้าทายกฎเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการเดิมๆ จนกระทั่งได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นการตอบแทน!
ฉลาดรู้ทางการเงิน (Financial Intelligence)
ฉลาดรู้ทางการเงิน (Financial Intelligence)

Karen Berman / Joe Knight / John Case / คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 310 บาท, จำนวน 356 หน้า, ขนาด 6.12x9.25 นิ้ว

หนังสือเล่มนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงหลักการพื้นฐาน ในด้านการเงินด้วยมุมมองที่ต่างออกไป หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอบทเรียนต่างๆ ที่ง่ายต่อการอ่าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ในทันที แต่ผู้เขียนยังได้พาผู้อ่านไปดูเบื้องหลังของตัวเลขนั้นๆ โดยแสดงให้เห็นว่าตัวเลขต่างๆ มีที่มาอย่างไร และช่วยให้คุณตระหนักและเข้าใจตัวเลขดังกล่าว รวมทั้งช่วยให้คุณตั้งคำถาม หรือแก้ไขความผิดปกติเมื่อถึงคราวจำเป็น และยังช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการเป็นผู้จัดการที่ดียิ่งขึ้น
การบริหารโครงการ
การบริหารโครงการ

Harvard Business Essentials / คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 270 บาท, จำนวน 254 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ โดยธรรมชาติแล้ว การดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ทันตามกำหนดเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณนั้น จำเป็นต้องมีการบริหารงานที่ดี และยิ่งโครงการมีขนาดใหญ่เท่าไร การบริหารที่ดีก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากขึ้นเท่านั้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินโครงการได้อย่างประสบผลสำเร็จได้ด้วยสาระเนื้อหา อาทิเช่น

>>กระบวนการบริหารโครงการ
>>การจูงใจทีมงานโครงการ
>>การจัดการกับความเสี่ยงที่มีต่อโครงการ
>>การจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการและการติดตามงบประมาณ
คัมภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการ
คัมภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการ

Harvard Business Essentials / คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 317 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

คัมภีร์การเงินสำหรับผู้จัดการอธิบายถึง ทฤษฎี และข้อมูลด้านการเงินในเชิงประยุกต์เข้ากับชีวิตจริงทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ และการพยากรณ์อนาคต โดยเนื้อหาสาระที่สำคัญประกอบด้วย การอ่านและการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงบการเงิน การดำเนินการทางด้านกานัดหาเงินเพื่อการเติบโต การใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ควบคู่กับมูลค่าตมมเวลา การประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า และการตัดสินใจลงทุนจากภายใน และภายนอก
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว