ณัฐยา สินตระการผล : 19 รายการ
CSR Corporate Responsibility
CSR Corporate Responsibility

C.K Prahalad / Allen Hammond / ณัฐยา สินตระการผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 302 หน้า

ธุรกิจตั้งขึ้นมาเพื่อใคร และเพื่ออะไร? และเหตุใดองค์กรธุรกิจต่างๆ จึงทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันอย่างต่อเนื่อง?
การจัดการความรู้ Knowledge Management
การจัดการความรู้ Knowledge Management

Peter F. Drucker / ณัฐยา สินตระการผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 296 หน้า

ในภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ความรู้ถือเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนเพียงอย่างเดียวขององค์กร
การบริหารการขาย Sale and Selling
การบริหารการขาย Sale and Selling

Diane Ledingham / Mark Kovac / ณัฐยา สินตระการผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 262 หน้า

ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไร การบริหารการขายที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรของคุณอยู่รอด
การบริหารจัดการคนเก่ง Talent Management
การบริหารจัดการคนเก่ง Talent Management

Tamara J. Erickson / Lynda Gratton / ณัฐยา สินตระการผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 260 หน้า

สิ่งที่ยากยิ่งกว่าการหาคนที่มีความสามารถเป็นเลิศเข้ามาทำงาน คือการรักษาพวกเขาเอาไว้กับองค์กรให้นานที่สุด
บริษัทอัจฉริยะ Business Genius
บริษัทอัจฉริยะ Business Genius

Peter Fisk / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 295 บาท, จำนวน 454 หน้า

Apple, Red Bull, FedEx, GE, Crocs, Nike, Zara, Google ธุรกิจเหล่านี้สร้าง "ผลกำไรมหาศาล" และการเติบโตที่ยั่งยืนได้อย่างไร? อะไรอยู่เบื้องหลัง "ความคิดสร้างสรรค์" และ "กลยุทธ์อันยอดเยี่ยม" ที่ผลักดันให้ธุรกิจเหล่านี้ประสบความสำเร็จระดับโลก
การตลาดสำหรับภาครัฐ Marketing in The Public Sector
การตลาดสำหรับภาครัฐ Marketing in The Public Sector

Philip Kotler / Nancy Lee / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 438 หน้า

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึงผู้นำองค์กรภาครัฐ สามารถเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กร และพัฒนาระบบในการให้บริการแก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงคุณูปการในด้านต่างๆ อีกมากมาย
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาคปฏิบัติ Executing Your Strategy
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาคปฏิบัติ Executing Your Strategy

Mark Morgan / Raymond E. Levitt / William Malek / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 428 หน้า

หนังสือ การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ภาคปฏิบัติ (Executing Your Strategy) เล่มนี้ มาร์ค มอร์แกน, เรย์มอนด์ อี. เลวิตต์ และวิลเลียม มาเล็ค แสดงให้คุณเห็นวิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ในองค์กรของคุณ ผู้เขียนได้ระบุขั้นตอนทั้งหมด 6 ประการที่ใช้ตัวย่อว่า INVEST ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วยการเลือกทำโครงการที่เหมาะสมและทำด้วยวิธีที่ถูกต้อง
บริหารลูกค้าอย่างไรให้มีกำไร
บริหารลูกค้าอย่างไรให้มีกำไร

V. Kumar / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 403 หน้า

หนังสือที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชั้นนำของโลก วี คูมาร์ เล่มนี้ ได้เสนอวิธีการใช้มูลค่าระยะยาวของลูกค้า (CLV) เพื่อเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่บริษัทมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่า...วิธีการบริหารและให้รางวัลกับลูกค้าโดยใช้ความสามารถในการทำกำไรจากลูกค้าแต่ละรายเป็นเกณฑ์...และวิธีการลงทุนกับลูกค้าที่มีกำไรสูงเพื่อป้องกันการเลิกซื้อของลูกค้าเหล่านี้และรักษาความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว คูมาร์ได้เสนอวิธีการจัดสรรทรัพยากรทางการตลาดที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด...ได้แก่การเสนอสินค้าที่ ตรงตามความต้องการ ให้กับลูกค้า กลุ่มที่ถูกต้อง ในเวลาที่ เหมาะสม...วิธีคาดการณ์ว่าลูกค้าจะเลิกซื้อเมื่อใด และควรเข้าไปแทรกแซงหรือไม่....การบริหารลูกค้าที่เลือกซื้อจากหลายช่องทาง....และแม้กระทั่งการคำนวณมูลค่าที่เกิดจากการแนะนำและบอกต่อของลูกค้า
การสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency
การสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency

Peter Skarzynski / Rowan Gibson / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 440 หน้า

การสร้างความสามารถด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืนและสร้างผลกำไรได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของทุกองค์กร หนังสือ Innovation to the Core เล่มนี้จะเสนอกระบวนการและขั้นตอนสำหรับการอัดฉีดนวัตกรรมเข้าสู่กระแสหลักขององค์กร และทำให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา
MBA 50 หลักบริหาร
MBA 50 หลักบริหาร

Edward Russell-Walling / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 295 บาท, จำนวน 420 หน้า

หนังสือเล่มนี้จะช่วยไขปริศนาเกี่ยวกับ 50 แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษาด้านธุรกิจ จำเป็นต้องรู้ อาทิ กฎ 80:20, หลัก 4P ทางการตลาด หรือแม้แต่ Balance Scorecard ไว้อย่างครบครันในเล่มเดียว !
อะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี (A Sense of Urgency)
อะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี (A Sense of Urgency)

John P. Kotter / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 220 หน้า, ขนาด 6.12x9.25 นิ้ว

ทุกคนในองค์กร ถูกสอน-ถูกสั่ง-ถูกโน้มน้าว ให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น การใช้กลยุทธ์ใหม่ ปรับปรุงระบบงานใหม่ เพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่าย ปรับโครงสร้างองค์กร และอีกสารพัดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง !

แต่ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการกลับเกิดขึ้นช้ากว่าที่ควรจะเป็น บางกรณีก็เปรียบได้กับการเข็นครกขึ้นภูเขาที่ยากเย็น นี่ยังไม่นับรวมที่ต้องหยุดชะงักอยู่กับที่ไปเสียดื้อๆ ! แล้วอะไรคือสิ่งที่เป็นต้นเหตุ ?

จอห์น คอตเตอร์ ปรมาจารย์ด้านภาวะผู้นำจะแสดงให้คุณเห็นว่า ความตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ทำไมความตระหนักดังกล่าวจึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขององค์กรที่คุณควรจะสร้าง และรักษาเอาไว้ในองค์กรอย่างยั่งยืนนี้ !
ต้นแบบนักคิดนวัตกรรม (Iconoclast)
ต้นแบบนักคิดนวัตกรรม (Iconoclast)

Gregory Berns / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 310 บาท, จำนวน 344 หน้า, ขนาด 6.12x9.25 นิ้ว

คนค้นคิด หรือคนช่างคิดที่สามารถคิดสร้างสรรค์ได้นั้นจำเป็นต้องเป็นคนที่คิดนอกกรอบ ที่สามารถคิดให้แตกต่างออกไปจากสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่เป็นอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตการออกแบบธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปจนถึงการสร้างกระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ๆ

หนังสือต้นแบบนักคิดนวัตกรรมเล่มนี้ จะให้ทั้งความรู้วิธีการ และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างวิธีการที่นักคิดระดับโลกใช้ในการคิด ที่ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวสู่การเป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่สามารถคิดนอกกรอบได้โดยง่าย
ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคนวัตกรรม
ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคนวัตกรรม

Henry Chesbrough / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 360 บาท, จำนวน 392 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การสร้างนวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจเป็นหนึ่งในวิธีที่เยี่ยมยอดที่สุดในการทำให้ธุรกิจแตกต่างไปจากคู่แข่งในตลาด และพลิกเกมการแข่งขัน ในหนังสือ “Open Business Models” เล่มนี้ Henry Chesbrough ได้นำเสนอการวิเคราะห์ตัวแบบธุรกิจที่ดำเนินกันมาตั้งแต่ยุคดั้งเดิมไปสู่ยุคนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการทำความเข้าใจถึงวิธีการบริหารจัดการนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้เสนอแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้บริหารที่ต้องการเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการเสาะแสวงหานวัตกรรมแบบเปิดอย่างเชี่ยวชาญ ทำให้ทุกบริษัทสามารถจะสร้างและใช้ประโยชน์จากความคิดและเทคโนโลยีที่พบในที่ต่างๆ ทั่วโลกได้
มองรอบด้าน
มองรอบด้าน

George S. Day / Paul J.H. Schoemaker / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 310 บาท, จำนวน 344 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

คุณกำลังเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบธุรกิจของคุณหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณก็กำลังทำให้บริษัทของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง! หนังสือ “มองรอบด้าน (Peripheral Vision)” เล่มนี้จะทำให้คุณมีความรู้ทางกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งขึ้น และกระตุ้นให้คุณมองสิ่งที่นอกเหนือไปจากกรอบการอ้างอิงในปัจจุบันของคุณ นอกจกนี้ หนังสือเล่มนี้ยังได้อธิบายถึง “การมองรอบด้าน” นั้นจะช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะมีความเสี่ยงใดเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณได้บ้าง และยังช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกันคุณก็สามารถสร้างผลกำไรที่สูงกว่าคู่แข่งของคุณที่ยังจับทางไม่ถูก เป็นหนังสือที่ผู้บริหารและนักวางกลยุทธ์ทุกคนต้องอ่าน!
Kellogg on Marketing การบริหารการตลาดของ Kellogg
Kellogg on Marketing การบริหารการตลาดของ Kellogg

Kellogg School of Management / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 650 บาท, จำนวน 738 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ตำราของ Kellogg School of Management, Northwestern University เล่มนี้ได้นำเสนอทั้งแนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือและวิธีการที่สำคัญสำหรับนักปฏิบัติ ที่ปรมาจารย์ทางด้านการตลาดหลายๆ ท่าน รวมทั้ง Professor Philip Kotler, Ph. D. เป็นผู้สะท้อนมุมมองออกมาสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์ทางการตลาดต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิผล

หนังสือเล่มนี้ ถือได้ว่าเป็นคัมภีร์พื้นฐานที่มีทั้งตัวอย่างของหลักการและประสบการณ์รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้นกับองค์กรธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานทางการตลาดเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การบริหารการตลาดของ Kellogg เล่มนี้เป็นตำราที่ Kellogg ใช้ประกอบหลักสูตร Marketing Managment ซึ่งเหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้นำทีมงาน และที่ปรึกษาทางการตลาดรวมถึงผู้ที่กำลังศึกษาขั้นสูงที่มุ่งหวังความสำเร็จในวิชาชีพและกิจการงานด้านการตลาดได้อย่างบูรณาการ
การตัดสินใจทางธุรกิจ Decision Making
การตัดสินใจทางธุรกิจ Decision Making

Harvard Business Essentials / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 260 บาท, จำนวน 246 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ความสำเร็จของผู้บริหารเป็นผลมาจาการความสามารถในการตัดสิน การตัดสินใจที่ชาญฉลาดนั้นอาจนำคุณและองค์กรมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จ ในขณะที่การตัดสินใจที่ผิดพลาดก็อาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่มาขัดขวางการปฏิบัติงานของคุณและองค์กรหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมและนำเสนอ 5 กระบวนการตัดสินใจอันทรงประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยคุณปรับปรุงทักษะการตัดสินใจของคุณ และช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงหลุมพรางที่จะนำคุณไปสู่ผลลัพธ์อันเลวร้ายในการปฏิบัติงาน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

>>เทคนิคการตัดสินใจอันทรงประสิทธิผล
>>วิธีคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
>>การลดความเสี่ยง
>>การเลือก “ทางเลือก” ที่ดีที่สุด
การบริหารจัดการนวัตกรรม
การบริหารจัดการนวัตกรรม

Harvard Business Essentials / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 260 บาท, จำนวน 247 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

นวัตกรรมนั้นเป็นเสมือนพลังผลักดันที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโต และเพียบพร้อมด้วยศักยภาพในการแข่งขัน แต่ถึงกระนั้นผู้บริหารมากมายก็ล้มเหลวที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมในองค์กรที่กระตุ้น และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงบทบาทของผู้บริหารในการจุดประกายความสร้างสรรค์ในองค์กร และสิ่งที่ผู้บริหารและผู้นำจำเป็นต้องทำ เพื่อผลักดันนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ โดยเนื้อหาสาระที่สำคัญประกอบด้วย

•การก่อเกิดความคิดใหม่ และการรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นโอกาส
•การประเมินคุณค่าของความคิด และการนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด
•วิธีการกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร
•การสร้างวัฒนธรมที่เปิดรับนวัตกรรม
•สิ่งที่ผู้นำต้องทำ เพื่อผลักดันนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ
คัมภีร์เจ้าของกิจการ Entrepreneur's Toolkit
คัมภีร์เจ้าของกิจการ Entrepreneur's Toolkit

Harvard Business Essentials / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 365 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการทุกคน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ตัวเองว่า คุณเป็นคนประเภทที่เหมาะกับการทำธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ ? จนกระทั่งถึงคำตอบที่ว่า คุณจะทำเงินจากธุรกิจส่วนตัวได้อย่างไร ? โดยสาระของหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การประเมินรูปแบบธุรกิจประเภทต่างๆ รวมทั้งอธิบายการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อวางแผนการทำงานและการจัดหาเงินทุน และการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญเติบโตและรุ่งเรือง ซึ่งจะช่วยตอบคำถามทุกข้อในการดำเนินธุรกิจส่วนตัวของคุณได้อย่างชัดเจน
คัมภีร์ผู้จัดการ Manager's Toolkit
คัมภีร์ผู้จัดการ Manager's Toolkit

Harvard Business Essentials / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 380 บาท, จำนวน 468 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ไม่ว่าคุณจะใหม่ต่อตำแหน่งทางการบริหาร หรือผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชน หนังสือ “คัมภีร์ผู้จัดการ” เล่มนี้ สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็น 13 ประการ ซึ่งผู้จัดการที่มีประสิทธิผลจำเป็นต้องมี โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอสาระสำคัญไว้ 3 ส่วนดังต่อไปนี้

>>อะไรคือทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างรากฐานของผู้จัดการที่มีสมรรถนะสูง ?
>>อธิบายถึงทักษะด้านการบริหารจัดการที่ผู้จัดการควรมี !
>>เครื่องมือทางการเงินบางอย่างที่ผู้จัดการควรเข้าใจ และเรียนรู้ !
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว