สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ : 7 รายการ
กรณีศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลง
กรณีศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Steve Kerr / สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 220 หน้า

ชุดกรณีศึกษาด้านการบริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี้ จะแสดงให้คุณเห็นว่า บรรดาผู้นำทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งในปัจจุบัน จะตัดสินใจแก้ปัญหาทางด้านการจัดการอันสุดหินได้อย่างไร ภายในเล่มจะประกอบด้วยปัญหาทางด้านการบริหารที่เกิดขึ้นได้จริงในงานประจำวันรวมถึง 6 กรณีศึกษา ซึ่งแต่ละกรณีศึกษาก็จะมีคำตอบและรายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนในหลาย ๆ มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำองค์กรรดับโลก
กรณีศึกษา การบริหารการตลาด
กรณีศึกษา การบริหารการตลาด

Bronwyn Fryer / สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 228 หน้า

ชุดกรณีศึกษาด้านการบริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี้ จะแสดงให้คุณเห็นว่า บรรดาผู้นำทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งในปัจจุบัน จะตัดสินใจแก้ปัญหาทางด้านการจัดการอันสุดหินได้อย่างไร ภายในเล่มจะประกอบด้วยปัญหาทางด้านการบริหารที่เกิดขึ้นได้จริงในงานประจำวันรวมถึง 6 กรณีศึกษา ซึ่งแต่ละกรณีศึกษาก็จะมีคำตอบและรายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนในหลาย ๆ มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำองค์กรรดับโลก
กรณีศึกษา การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
กรณีศึกษา การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

John Strahinich / สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 234 หน้า

ชุดกรณีศึกษาด้านการบริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี้ จะแสดงให้คุณเห็นว่า บรรดาผู้นำทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งในปัจจุบัน จะตัดสินใจแก้ปัญหาทางด้านการจัดการอันสุดหินได้อย่างไร ภายในเล่มจะประกอบด้วยปัญหาทางด้านการบริหารที่เกิดขึ้นได้จริงในงานประจำวันรวมถึง 6 กรณีศึกษา ซึ่งแต่ละกรณีศึกษาก็จะมีคำตอบและรายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนในหลาย ๆ มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำองค์กรรดับโลก
รหัสลับ รหัสความสำเร็จ The Rules of Work
รหัสลับ รหัสความสำเร็จ The Rules of Work

Richard Templar / ธนกร โสรณสุทธิ์ / สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 237 หน้า

คนบาง ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการทำงาน แต่พวกเขากลับ ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้รับการเลื่อนขั้น หรือแม้แต่ขึ้นเงินเดือน ! ในขณะที่บางคน ความสามารถไม่โดดเด่นแต่กลับก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้รับการเลื่อนขั้นปรับขึ้นเงินเดือนและประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานได้อย่างน่าทึ่ง!พวกเขาทำได้อย่างไร ?

“รหัสลับ รหัสความสำเร็จ” หนังสือที่จะเปิดเผย “สูตรลับ” ที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่
ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานได้อย่างน่าทึ่ง !
รหัสลับ รหัสชีวิต (The Rule of Life)
รหัสลับ รหัสชีวิต (The Rule of Life)

Richard Templar / สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 226 หน้า, ขนาด 5.78x8.26 นิ้ว

คนบางคนสามารถประสบความสำเร็จในทุกเรื่องของชีวิต ร่ำรวยเงินทอง ห้อมล้อมไปด้วยความสุข

พวกเขาเหล่านั้นทำได้อย่างไร ?

รหัสลับ รหัสชีวิตเล่มนี้ จะเปิดเผยสูตรลับของการใช้ชีวิตให้มี “ความสุข” และ “ประสบความสำเร็จ” ในทุกๆ สิ่งของชีวิต !

นี่คือชีวิตของคุณ !
และตัวคุณเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น !
52 ทักษะพัฒนาสมอง
52 ทักษะพัฒนาสมอง

Bill Lucas / สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 165 บาท, จำนวน 182 หน้า

“52 ทักษะพัฒนาสมอง” คือหนังสือที่รวบรวมกิจกรรมและเทคนิคที่ช่วยคุณค้นพบ “อัจฉริยภาพ”ในตัวคุณ ในเล่มพบกิจกรรมที่จะช่วยคุณกระตุ้นและเพิ่มพลังสมอง ยืดอายุสมอง พัฒนาทักษะความจำ ฝึกการรวบรวมสมาธิ ทักษะการเรียนรู้ การคิดแนวข้างและการคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองอันทรงประสิทธิภาพและไลฟ์สไตล์เยี่ยมๆที่จะสร้างให้คุณเป็นอัจฉริยะ !
การสื่อสารทางธุรกิจ
การสื่อสารทางธุรกิจ

Harvard Business Essentials / รุ่งกานต์ ชัยมงคล / สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 233 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลนั้น เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกคน ในโลกธุรกิจปัจจุบัน นักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมนั้นจะต้องมีความสามารถที่โดดเด่นในการโน้มน้าวจิตใจและสร้างผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร

หนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมในการสื่อสารให้บรรลุประสิทธิผลในทุกสถานการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้งคำแนะนำในการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ การนำเสนองานและการติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว โดยเนื้อหาสาระสำคัญประกอบด้วย

>>การเลือกใช้วิธีการที่ดีที่สุดในการสื่อสารข้อมูล
>>การเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการสื่อสารข้อมูล
>>วิธีการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
>>วิธีการร่างข้อมูลหรือแผนโครงการต่างๆ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว