บดินทร์ วิจารณ์ : 1 รายการ
การจัดการความรู้...สู่ปัญญาปฏิบัติ
การจัดการความรู้...สู่ปัญญาปฏิบัติ

บดินทร์ วิจารณ์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 280 บาท, จำนวน 262 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ทุกองค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และการแข่งขันที่รุนแรง หนทางสำหรับการอยู่รอด และรุ่งเรือง จะอยู่ที่การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) เป็นสำคัญ ในหนังสือเล่มนี้ ได้ให้รายละเอียดพื้นฐานไว้อย่างครบถ้วนในหัวข้อที่ว่า :

>>ทำไมจึงต้องจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
>>การเรียนรู้ขององค์กร และการเรียนรู้ให้เร็วกว่าคู่แข่งถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ
>>จะเริ่มต้นอย่างไรดี กับการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
>>แนวความคิดการจัดการองค์ความรู้ และการนำมาสู่การปฏิบัติ
>>การลงมือปฏิบัติกับโครงการ Knowledge Management
>>การสร้างสรรค์ร่วมกัน สู่ การจัดการความรู้ (KM-Enabler)
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว