วิภาภรณ์ วงศ์ศรีสุชน : 2 รายการ
ทักษะการจัดการประชุม
ทักษะการจัดการประชุม

Nick Morgan / วิภาภรณ์ วงศ์ศรีสุชน
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 160 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การประชุมเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น คุณจึงควรทำให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คู่มือเชิงปฏิบัติเล่มนี้ จะช่วยให้คุณเปลี่ยนการประชุมจากที่เคยเป็นเรื่องเสียเวลาให้เป็นการดำเนินงานที่มีคุณค่า โดยภายในหนังสือเล่มนี้ คุณจะพบกับกลยุทธ์มากมายที่จะทำให้คุณเตรียมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมให้การประชุมดำเนินไปตามกำหนดการ และ มั่นใจได้ว่ามติจากที่ประชุมจะถูกนำไปดำเนินงานจนบรรลุผล หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดหนังสือ Pocket Mentor จาก ฮาร์วาร์ด ที่นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว พร้อมด้วยบททดสอบและตัวอย่างจากชีวิตจริง ที่จะช่วยคุณในการบ่งชี้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวคุณ รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงาน อยู่ในการประชุม หรือระหว่างเดินทาง คู่มือที่พกพาได้ง่ายชุดนี้จะทำให้คุณสามารถรับมือกับข้อเรียกร้องจากงานประจำวันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น และมีประสิทธิผลสูงขึ้น
Kellogg on China เจาะตลาดจีน
Kellogg on China เจาะตลาดจีน

Kellogg School of Management / วิภาภรณ์ วงศ์ศรีสุชน
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 320 บาท, จำนวน 332 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่มีต่อสภาวะของตลาดในประเทศจีน และต่อภาคธุรกิจต่างๆ ของประเทศที่เกิดจากการเข้าเป็นสมาชิก WTO ตลอดจนสรุปความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้นสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศจีน “Kellogg on China” ได้ให้ข้อมูลเชิงลึก และกลยุทธ์สำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดที่กำลังพัฒนาของประเทศจีนอย่างยั่งยืน

“มีคนจำนวนน้อยนักที่เข้าใจประเทศจีนและการทำธุรกิจในประเทศจีนอย่างแท้จริง สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าใจประเทศจีนอย่างแท้จริง “Kellogg on China” คือแหล่งข้อมูลที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศจีนนานแล้ว หรือเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจในประเทศจีน ทุกคนจะเห็นด้วยว่าหนังสือเล่มนี้ให้แผนงานสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนอย่างประสบความสำเร็จที่กระชับและเข้าใจง่าย”
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว