Ken Adams : 1 รายการ
ปั้นลูกน้อยให้เป็นอัจฉริยะ
ปั้นลูกน้อยให้เป็นอัจฉริยะ

Ken Adams / พิริยดา เวสสุวรรณ
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 230 บาท, จำนวน 190 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ลูกน้อยของคุณ ก็สามารถเป็น “เด็กอัจฉริยะ” ได้ หากได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม หนังสือเล่มนี้ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะช่วยพัฒนาอัจฉริยะภาพในแต่ละด้าน และทำให้ลูกน้อยของคุณกลายเป็นนักเรียนที่โดดเด่นที่สุดของชั้นเรียน เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่ต้องการพัฒนาลูกเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 7 ปี
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว