Henry Chesbrough : 1 รายการ
ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคนวัตกรรม
ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคนวัตกรรม

Henry Chesbrough / ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 360 บาท, จำนวน 392 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การสร้างนวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจเป็นหนึ่งในวิธีที่เยี่ยมยอดที่สุดในการทำให้ธุรกิจแตกต่างไปจากคู่แข่งในตลาด และพลิกเกมการแข่งขัน ในหนังสือ “Open Business Models” เล่มนี้ Henry Chesbrough ได้นำเสนอการวิเคราะห์ตัวแบบธุรกิจที่ดำเนินกันมาตั้งแต่ยุคดั้งเดิมไปสู่ยุคนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการทำความเข้าใจถึงวิธีการบริหารจัดการนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้เสนอแนวคิดที่จะช่วยให้ผู้บริหารที่ต้องการเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการเสาะแสวงหานวัตกรรมแบบเปิดอย่างเชี่ยวชาญ ทำให้ทุกบริษัทสามารถจะสร้างและใช้ประโยชน์จากความคิดและเทคโนโลยีที่พบในที่ต่างๆ ทั่วโลกได้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว