Peter F. Drucker : 2 รายการ
การจัดการความรู้ Knowledge Management
การจัดการความรู้ Knowledge Management

Peter F. Drucker / ณัฐยา สินตระการผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 296 หน้า

ในภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ความรู้ถือเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนเพียงอย่างเดียวขององค์กร
Classic Drucker สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการ
Classic Drucker สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการ

Peter F. Drucker
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 360 บาท, จำนวน 408 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงานที่โดดเด่นที่สุดตลอดชีวิตของ Drucker มารวมไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการจากไปของผู้เป็น “บิดาแห่งวิชาการบริหารจัดการผู้ยิ่งใหญ่” แห่งศตวรรษ ที่ได้จากโลกนี้ไปเมื่อ ค.ศ. 2005 สิริรวมอายุได้ 95 ปี

โดยในหนังสือ Classic Drucker เล่มนี้ท่านจะได้เข้าใจถึงวิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงขององค์การจากอดีตสู่ปัจจุบันบทบาทของผู้บริหารและผู้จัดการที่จะต้องดำเนินการ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และองค์การมุมมองขององค์การในอนาคตพร้อมวิธีการปรับตัว การใช้สารสนเทศ และการตัดสินใจ รวมทั้งการพัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว