กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ : 2 รายการ
กลยุทธ์อัจฉริยะเอาชนะคู่แข่ง
กลยุทธ์อัจฉริยะเอาชนะคู่แข่ง

Jim Champy / อมราลักษณ์ คลธา / กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 165 บาท, จำนวน 185 หน้า

สร้างธุรกิจของคุณให้ เติบโต รุ่งเรือง และมั่งคั่ง
ด้วยสุดยอดกลยุทธ์อันทรงศักยภาพจากสุดยอดธุรกิจชั้นนำระดับโลก!
ทุกแนวคิดได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ประสบความสำเร็จ และ ใช้ได้จริง!
ผลงานของ Jim Champy นักเขียนชื่อดัง
เจ้าของสถิติหนังสือขายดีกว่า 3 ล้านเล่ม
แห่ง NEW YORK TIME BEST SELLER!
เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาพหุปัญญา (MI) และลักษณะนิสัยที่ดี
เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาพหุปัญญา (MI) และลักษณะนิสัยที่ดี

Lynne Beachener / Anola Pickett / ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน, ผศ.ดร. / กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 280 บาท, จำนวน 284 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

เกมและกิจกรรมทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ มีทั้ง คำสั่ง/ขั้นตอน การอภิปรายในชั้นเรียน การเพิ่มทางเลือก คำถามที่จุดประกายให้เด็กได้คิดและจดบันทึกไว้ และที่สำคัญคือ ข้อกำหนดในการประยุกต์ใช้แต่ละกิจกรรม ตามความเหมาะสมของเด็กในชั้นเรียน กับทักษะของเชาวน์ปัญญาแต่ละแบบ รวมถึงลักษณะนิสัย ที่ท่านต้องการจะพัฒนาให้เกิดแก่เด็กไทยของเรา

เชาวน์ปัญญาทางด้านการใช้ภาษา, เชาวน์ปัญญาทางด้านคณิตศาสตร์ /ตรรกศาสตร์, เชาวน์ปัญญาทางด้านมิติสัมพันธ์, เชาวน์ปัญญาทางด้านดนตรี/การให้จังหวะ, เชาวน์ปัญญาทางด้านการใช้กล้ามเนื้อ /การเคลื่อนไหว, เชาวน์ปัญญาทางด้านการเข้าใจตนเอง, เชาวน์ปัญญาทางด้านการเข้ากับผู้อื่น, เชาวน์ปัญญาทางด้านการเข้าใจในธรรมชาติ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว