Malcolm Peel : 1 รายการ
พูดโดนใจใน 7 วัน
พูดโดนใจใน 7 วัน

Malcolm Peel / จินดารัตน์ บวรบริหาร
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 139 บาท, จำนวน 138 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ถ้าคุณจำเป็นต้องพูดในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น การกล่าวเปิดประชุม พูดในความรู้แก่ผู้อื่น หรือแม้แต่พูดเพื่อนำเสนองานหน้าชั้นเรียน ถ้าการพูดต่อหน้าผู้อื่นเป็นเรื่องยากสำหรับคุณ หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้หนังสือ Presentation in a Week เล่มนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการพูดให้โดนใจผู้ฟัง ได้ใน 1 สัปดาห์

วันอาทิตย์ - การเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐาน
วันจันทร์ - เตรียมเนื้อหาและโครงสร้างของเรื่องที่จะพูด
วันอังคาร - การเลือกและเตรียมอุปกรณ์ประกอบการพูด
วันพุธ - การเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้าย
วันพฤหัส - การเผชิญหน้ากับความเครียด
วันศุกร์ - เรียนรู้วิธีการพูดในที่สาธารณะ
วันเสาร์ - วิธีรับมือกับคำถามในระหว่างการพูด
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว