วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์ : 3 รายการ
ธ ทรงเป็นยิ่งกว่า มหากษัตริย์
ธ ทรงเป็นยิ่งกว่า มหากษัตริย์

วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ บ้านหนังสือโกสินทร์
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 224 หน้า, ขนาด 14.5x21 ซม.

    "ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์" แสดงความเป็น "ยิ่งกว่ามหากษัตริย์" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้อย่าง เพียบพร้อมทุกแง่มุม ตั้งแต่ความเป็นเทวราชาโพธิสัตว์ ธรรมราชา ฯลฯ โดยมีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน อีกทั้งยังเพิ่มส่วนของพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานในโอกาสต่างๆ
หลักเมือง หลักชัยแห่งราชอาณาจักร
หลักเมือง หลักชัยแห่งราชอาณาจักร

วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ บ้านหนังสือโกสินทร์
ราคาปก 155 บาท, จำนวน 216 หน้า, ขนาด 14.5x21.5 ซม.

    กล่าวถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับหลักเมือง ที่เป็นศูนย์รวมใจของอาณาประชาราช นับตั้งแต่ครั้งบรรพกาล ถึงความเชื่อศรัทธา และความเสียสละของบรรพบุรุษ ซึ่งกว่าจะรวมตัวกันสร้างบ้านแปงเมืองวางรากฐานให้กับชนรุ่นหลังได้อาศัยอยู่อย่างผาสุขนั้นยากลำบากเพียงไร และจริงหรือไม่ที่ก่อนจะสร้างหลักเมืองได้จะต้องมีการสังเวยชีวิตโดยการฝังทั้งเป็น เพื่อให้เป็นเทพารักษ์อภิบาลบ้านเมือง
มงคลวิถี ร่ำรวยโชคลาภ ร่มเย็นเป็นสุข
มงคลวิถี ร่ำรวยโชคลาภ ร่มเย็นเป็นสุข

วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ บ้านหนังสือโกสินทร์
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 248 หน้า, ขนาด 14.5x21.5 ซม.

    มงคลวิถี กล่าวถึงเรื่องราว “ความเชื่อ” ของชนชาวไทยในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด จนกระทั่งพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด อีกทั้งยังรวมถึงเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแก่การงานที่กระทำอยู่
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว