ว.วิสุทธิสารี : 2 รายการ
สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล ฉบับอุบาสก-อุบาสิกา
สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น แปล ฉบับอุบาสก-อุบาสิกา

ว.วิสุทธิสารี
สำนักพิมพ์ บ้านหนังสือโกสินทร์
ราคาปก 60 บาท, จำนวน 128 หน้า, ขนาด 18.5x26 ซม.

    รวมบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น บทสวดพิเศษ บทสวดมนต์มงคลประจำวัน บทแผ่เมตตาบทต่างๆ ศาสนพิธี และบทไหว้พระสวดมนต์เบื้องต้น คำอาราธนาศีล ประกาศอุโบสถบทนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ฯลฯ
อโหสิกรรม ดับทุกข์ทันตา
อโหสิกรรม ดับทุกข์ทันตา

ว.วิสุทธิสารี
สำนักพิมพ์ บ้านหนังสือโกสินทร์
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 208 หน้า, ขนาด 14.5x21.5 ซม.

    การแยกแยะกรรม ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว การทำกรรมดีย่อมได้ผลตอบแทนที่ดี การทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลตอบแทนที่ชั่ว พระพุทธเจ้าแยกกรรมไว้ 12 ประเภท แต่ละประเภทจะต้องชดใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ในหนังสือเล่มนี้จะหาทางออกและขั้นตอนในการดับทุกข์ของอดีต ปัจจุบัน เพื่อป้องกันการที่จะเกิดทุกข์ในอนาคตได้อีกด้วย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว