พระธรรมกิตติวงศ์ : 1 รายการ
พุทธพิธี วิถีแห่งบุญ
พุทธพิธี วิถีแห่งบุญ

พระธรรมกิตติวงศ์
สำนักพิมพ์ บ้านหนังสือโกสินทร์
ราคาปก 145 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5x21.5 ซม.

    ถ้าเปรียบเทียบศาสนาเหมือนต้นไม้ ศาสนพิธีก็คือเปลือกนอกของต้นไม้ สัจธรรมนั้นคือคำสอนที่เป็นหลักปฎิบัติทางศาสนาเปรียบได้กับแก่นไม้ ไม่ว่าเปลือกหรือแก่นต่างก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของต้นไม้และมีประโยชน์เท่าๆ กัน ภายในหนังสือจะบอกกล่าวถึงการประกอบพิธีทางศาสนา ข้อปฏิบัติ และขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อความเป็นมงคลอย่างแท้จริง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว