พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน(ภาวิไล) : 2 รายการ
รู้ทันกรรม รู้ทันโลก
รู้ทันกรรม รู้ทันโลก

พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน(ภาวิไล)
สำนักพิมพ์ บ้านหนังสือโกสินทร์
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 184 หน้า, ขนาด 14.5x21 ซม.

    นำเสนอเรื่องกรรม ซึ่งเป็นคำสอนสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นกฎธรรมชาติ และความจริง ผู้เขียนได้ใช้องค์ความรู้ร่วมสมัยตีความ และอธิบายไปตามหลักเหตุผล เป็นการนำเสนอทฤษฎีใหม่ย้อนกลับไปยืนยันตามหลักกรรมนิยาม ตามหลักฐานที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่วงวิชาการทางพระพุทธศาสนา
ปฏิจจสมุปบาท สำหรับคนรุ่นใหม่
ปฏิจจสมุปบาท สำหรับคนรุ่นใหม่

พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน(ภาวิไล)
สำนักพิมพ์ บ้านหนังสือโกสินทร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 288 หน้า, ขนาด 14.5x21 ซม.

    "ปฏิจจสมุปบาท" เป็นเสมือนพื้นฐานที่จะช่วยให้ พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าใจหลักคำสอน ทางพุทธศาสนา ได้อย่างถ่องแท้ มั่นคงและแม่นยำ และยังเป็นเกราะป้องกันภัยในความทุกข์ยาก ที่จะเกิดขึ้นในชีวิต ในจิตใจ ของแต่ละคน ตลอดจนสามารถนำไปใช้ปฏิบัติ เพื่อการพ้นทุกข์ได้จริง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว