วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. : 26 รายการ
คู่มือ S&OP การวางแผนการขายและปฏิบัติการ
คู่มือ S&OP การวางแผนการขายและปฏิบัติการ

Thomas F. Wallace / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / วัชรพล สุขโหตุ, ดร.
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 240 หน้า

การวางแผนการขายและปฏิบัติการ (Sales & Operations Planning : S&OP) เป็นกระบวนการตัดสินใจชั้นเลิศที่ช่วยบุคลากรในองค์กรให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมและดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้นโดยการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของธุรกิจอุปสงค์ที่อยู่ทางปลายน้ำอย่างสมดุล... เป็นการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ ของธุรกิจและแผนธุรกิจเข้ากับภาพรวมของการวางแผนการขาย และปฏิบัติการกระบวนการแต่ละกระบวนการซึ่งก็คือ การป้อนคำสั่งซื้อ การวางแผนตารางกำหนดการหลัก ตารางกำหนดการของโรงงาน และเครื่องมือในการจัดซื้อที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจสัปดาห์ต่อสัปดาห์ วันต่อวัน และชั่วโมงต่อชั่วโมงในหนังสือที่ปรับปรุงเป็นครั้งที่ 2 ของ Thomas F. Wallace ผู้เชี่ยวชาญ S&OP เล่มนี้ ถือเป็นคู่มือในการเริ่มนำ S&OP มาดำเนินการ บอกวิธีการนำ S&OP ไปใช้ในแต่ละช่วงแต่ละระยะ เพื่อประโยชน์แก่องค์กร ลูกค้า และโซ่อุปทานของคุณรวมถึงวิธีการใช้ S&OP ในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ อาทิ:

* การผลิตแบบลีน
* ธุรกิจระดับโลก
* ผลิตภัณฑ์ที่มีฤดูกาลสูง
* การผลิตขั้นสุดท้ายตามคำสั่งซื้อ/การสร้างตามคำสั่งซื้อ/การเลื่อนเวลาการผลิต (Finish-to-Order/build-to-Order/Postponement)
* การจัดการโซ่อุปทาน

หากคุณพร้อมเริ่มนำ S&OP มาใช้ในองค์กร หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้แนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นโอกาสเสี่ยงน้อย และประสบความสำเร็จหากคุณได้เริ่มใช้ S&OP มาบ้างแล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการและสร้างความมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
RFID การนำไปใช้เชิงยุทธศาสตร์และผลตอบแทน (ROI)
RFID การนำไปใช้เชิงยุทธศาสตร์และผลตอบแทน (ROI)

Charles C. Poirier / Duncan McCollum / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / เผ่าภัค สิริสุข, ดร. / ธวัชชัย อนุพงศ์อนันต์
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 0 บาท, จำนวน 250 หน้า

เมื่อห้าง Wal-Mart กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา และองค์กรขนาดใหญ่รายอื่นๆ กำลังสนับสนุนให้เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี RFID ผู้จัดส่งวัตถุดิบของพวกเขาจึงต้องเผชิญกับความท้าท้ายครั้งใหญ่ในการหาคุณค่าทางธุรกิจที่แท้จริงในการนำ RFID มาใช้งาน มีธุรกิจอีกมากมายที่กำลังอยู่ระหว่างการประเมินและทดสอบ RFID ในขณะที่อีกหลายๆ ธุรกิจยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่จุดใด หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงพื้นฐานของ RFID เข้าใจเทคโนโลยีและส่วนประกอบพื้นฐาน เข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย ประเด็นปัญหาทางธุรกิจ และผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอเส้นทางที่ชัดเจนในการประยุกต์ใช้ RFID และการนำไปใช้งานด้วยความสำเร็จ ทั้งในฐานะผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า และผู้ค้าปลีก ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลายๆ อุตสาหกรรมได้
Samsung ปะทะ Sony
Samsung ปะทะ Sony

Sea-Jin Chang / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / พนิดา เกษมวรพงศ์กุล
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 295 บาท, จำนวน 240 หน้า

ในปี 2002 เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Sony ลดลงต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ของ Samsung เป็นครั้งแรก เพราะเหตุใดสมรรถนะการดำเนินงานของ Sony ที่เคยมีอิทธิพลเหนืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก จึงตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่จู่ๆ Samsung ก็อุบัติขึ้นจากที่ไม่มีใครรู้จัก

หนังสือที่น่าดึงดูดใจเล่มนี้ของศาสตราจารย์ด้านธุรกิจชั้นนำ Dr. Sea-Jin Chang เปรียบเทียบการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์หลักของ Sony และ Samsung ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี การตลาด โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร และยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์ ตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 ถึงปี 2006

หนึ่งในผลการวิจัยหลักจากหนังสือเล่มนี้ คือความแตกต่างของสมรรถนะการดำเนินงานระหว่าง Sony และ Samsung ไม่ได้เป็นผลมาจากยุทธศาสตร์ของพวกเขาเท่านั้น
จากวัฒนธรรมโตโยต้า สู่วัฒนธรรมแบบลีน Creating a Lean Culture
จากวัฒนธรรมโตโยต้า สู่วัฒนธรรมแบบลีน Creating a Lean Culture

David Mann / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 272 หน้า

เครื่องมือแปลงสภาพสู่ “ลีน” อย่างยั่งยืน

การผลิตแบบ "ลีน" ได้รับการทดสอบมาแล้วว่าไม่มีใครเทียบเคียงได้ในบรรดาการจัดระบบการดำเนินการผลิต แต่ความพยายามในการทำลีนส่วนใหญ่ก็ยังคงจบลงด้วยผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง ปัจจัยสำคัญที่มักมองข้ามกันบ่อยๆ ก็คือการทำลีนนั้นต้องมีวิธีและทักษะการจัดการแบบวันต่อวันและชั่วโมงต่อชั่วโมง ที่ผู้นำในสภาพแวดล้อมของการผลิตแบบเป็นชุดและเข้าแถวรอ (Batch-and-Queue) แบบเคยปฏิบัติกันมานั้นไม่คุ้นเคยและไม่สะดวกจะทำ

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้นำแบบลีนสามารถแปลงสภาพการผลิตจากแบบเป็นชุด (Batch) ไปเป็นแบบลีน (Lean) ได้สำเร็จด้วยตัวเอง ซึ่งผู้เขียนได้ให้ความแนะนำที่วิกฤติสำคัญต่อการพัฒนาและการใช้องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการแบบลีนไว้
เก่งแบบโตโยต้า Toyota Talent
เก่งแบบโตโยต้า Toyota Talent

Jeffrey K. Liker, Ph.D. / David Meier / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / กชมล ศรีวงศ์
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 400 หน้า

หนังสือเล่มนี้ให้ "กุญแจ" สำหรับการสร้างบุคลากรจากภายในองค์กรให้โดดเด่น ผ่านกระบวนการเตรียมการ การฝึกอบรม และติดตามผลอย่างระเอียดยิบ จากประสบการณ์ของ Dr. Jeffrey Liker ที่ได้ศึกษาองค์กรของโตโยต้า ทั้งด้านการผลิต เทคนิค และการบริหาร รวมกับประสบการณ์อันลึกซึ้งของ David Meier ที่ได้รับจากการทำงานร่วมกับ "ครู" หรือ Sensei ขณะที่โตโยต้า คุณจะได้เห็นข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการพัฒนาคนเก่งที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วในชีวิตจริง
คู่มือการจัดการลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า
คู่มือการจัดการลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า

Alan Rushton / Phil Croucher / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / วิชัย รุ่งเรืองอนันต์, ดร. / บุญทรัพย์ พานิชการ, ดร.
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 650 บาท, จำนวน 720 หน้า

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมองค์ประกอบหลักๆ ของลอจิสติกส์สมัยใหม่ การปรับปรุงการพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ ได้รวมถึง ลอจิสติกส์การผลิต ลอจิสติกส์แบบบูรณาการ การออกแบบกระบวนการ การนำส่งถึงบ้าน RFID เทคโนโลยีการใช้เสียง ระบบการหยิบแบบพลวัต ฯลฯ ทั้งยังอธิบายในเรื่องต่างๆ เหล่านี้อย่างชัดเจน :

แนวคิดเกี่ยวกับลอจิสติกส์และการกระจายสินค้า, การวางแผนสำหรับลอจิสติกส์, การตัดสินเกี่ยวกับการจัดหาและสินค้าคงคลัง, คลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า, การขนส่งสินค้า, การจัดการการดำเนินงาน
ถอดรหัส DNA โตโยต้า Inside the Mind of TOYOTA
ถอดรหัส DNA โตโยต้า Inside the Mind of TOYOTA

Satoshi Hino / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ธีรกร เกียรติบรรลือ
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 432 หน้า

การเติบโตอย่างยั่งยืนของ Toyota ดึงดูดความน่าสนใจของนักเศรษฐศาสตร์และนักอุตสาหกรรมทั่วโลก ผู้กล้าหารที่จะเรียนรู้ความลับของความสำเร็จอันยาวนานของ Toyota

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนชาวญี่ปุ่น Sotoshi Hino สำรวจจุดแข็งของ Toyota นั่นคือ การคิดเชิงพื้นฐานและโครงสร้างการจัดการที่อยู่เบื้องหลัง "ระบบการผลิตแบบโตโยต้า" ที่มีชื่อเสียงจากมุมมองของมืออาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี Hino นำเสนอการวิเคราะห์ในรายละเอียดของระบบการจัดการที่เป็นแก่นของ Toyota ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงศตวรรษที่ 21
แกะรอยวิถีแห่งโตโยต้า คู่มือภาคสนาม The TOYOTA Way Fieldbook
แกะรอยวิถีแห่งโตโยต้า คู่มือภาคสนาม The TOYOTA Way Fieldbook

Jeffrey K. Liker, Ph.D. / David Meier / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 550 บาท, จำนวน 624 หน้า

สร้างวิถีของคุณ ด้วยแนวคิดแบบลีน...ภาคปฏิบัติ

Professor Dr. Jeffrey K. Liker ได้เผย 14 หลักการที่อยู่เบื้องหลังความมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ โตโยต้าในหนังสือขายดีทั่วโลก “วิถีแห่งโตโยต้า” (The Toyota Way) ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้ร่วมกับอดีตพนักงานโตโยต้า David Meier แกะรอยและแสดงให้คุณเห็นว่าการนำ “สูตร” สำหรับความเป็นเลิศไปปฏิบัตินั้นทำได้อย่างไร

คุณจะได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาปรัชญาในระยะยาว เพื่อการลดต้นทุน สร้างวัฒนธรรมที่จะหยุดปัญหาอย่างรวดเร็ว พัฒนาผู้นำที่อยู่ในระบบของคุณ; เปลี่ยนถ่ายบริษัทของคุณเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องลีนอย่างแท้จริงที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้า และวางตำแหน่งองค์กรเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
การคิดเชิงระบบ SYSTEMS THINKING
การคิดเชิงระบบ SYSTEMS THINKING

Virginia Anderson / Lauren Johnson / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ศิรศักย เทพจิต
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 260 บาท, จำนวน 224 หน้า

ผู้จัดการที่เป็นนักริเริ่มจากรอบโลกกำลังค้นพบประโยชน์และพลังจากการคิดเชิงระบบด้วยการเข้าใจว่าระบบทำงานอย่างไร พวกเราได้รับมุมมองใหม่ๆ ที่มีคุณค่าจากปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในองค์กรของพวกเรา การคิดเชิงระบบช่วยให้ :

เข้าใจโครงสร้างที่สร้างความเป็นขององค์กรของคุณจริงๆ
รู้จักกับรูปแบบหลักของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง
ระบุปัญหาด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น
คาดการณ์แนวโน้ม ความหน่วงของเวลา และผลลัพธ์ที่ตามมาจากการ ตัดสินใจของคุณ
ลดปัจจัยเสี่ยง
ออกแบบการแทรกแซงที่ “พลิก” ผลลัพธ์ของการปรับปรุงสมรรถนะ
LEAN LOGISTICS ลอจิสติกส์แบบลีน
LEAN LOGISTICS ลอจิสติกส์แบบลีน

Michel Baudin / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 430 บาท, จำนวน 400 หน้า

คลังสินค้าของคุณมีชิ้นส่วนอยู่เต็ม ขณะที่ต้องมีการหยุดผลิตเพราะขาดแคลนชิ้นส่วนอื่นหรือไม่?

คุณรู้ไหมว่ามีชิ้นส่วนใดในคลังบ้าง และเมื่อใดจึงจะถึงรอบการเติมครั้งต่อไป
ลูกค้าของคุณบ่นไหมว่า Lead Time ของโรงงานคุณนั้นยาวนานเกินไป แถมยังส่งมอบล่าช้ากว่ากำหนดอีกด้วย?
ปริมาณกิจกรรมด้านลอจิสติกส์ของโรงงานของคุณแปรเปลี่ยนไปเรื่อย ไม่แน่ไม่นอนใช่หรือไม่?

หนังสือเล่มนี้ช่วยแนะนำการจัดการปัญหาต่างๆ ข้างต้นได้ โดยอธิบายถึงทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของลอจิสติกส์แบบลีนและการไหลของสารสนเทศที่ก่อตัวเป็น “ระบบประสาท” พร้อมด้วยวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้จัดส่งวัตถุดิบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ คุณสามารถค้นพบวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการขาดแคลนชิ้นส่วน ขณะที่ก็ต้องรักษาระดับสินค้าคงคลังให้ต่ำไว้ด้วย พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความยืดหยุ่นที่ได้มาจาก “ระบบการผลิตแบบลีน”

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงวิธีการส่งมอบชิ้นส่วนไปยังผู้ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการที่ถูกต้องสำหรับสินค้าสำเร็จรูปภายหลังจากที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยละเอียด พร้อมทั้งมีภาพประกอบด้วย

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุม “ลอจิสติกส์” ในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายควบคุมการผลิตด้วย
Andy & Me เซ็นเซกับผม วิกฤตในโรงงานและการเดินทางสู่ "ลีน"
Andy & Me เซ็นเซกับผม วิกฤตในโรงงานและการเดินทางสู่ "ลีน"

Pascal Dennis / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ธัญธร ขจรรุ่งศิลป์
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 260 บาท, จำนวน 248 หน้า

หนังสือ เซ็นเซกับผม : วิกฤตในโรงงาน และการเดินทางสู่ “ลีน” เป็นนวนิยายธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานรถยนต์แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้จัดการโรงงาน “ทอม ปั๊ปป้า” เป็นผู้เดินเรื่อง โดยเขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนกับเซ็นเซของโตโยต้าและหลายๆ บริษัทในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ ตัวละคร และ “การเมือง” ในโรงงานนี้ จะทำให้ผู้อ่านหลายๆ คน นึกถึงเรื่องราวความเป็นจริงของตน

นวนิยายยอดเยี่ยมที่อ่านง่ายเล่มนี้ จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของทอม กับแอนดี้ ไซโต้ ปรมาจารย์ด้านการผลิตผู้รักสันโดษและเกษียณจากโตโยต้า ที่ทอมได้ขอร้องให้มาช่วยพลิกฟื้นโรงงานของเขาโดยการสอนระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) ให้

ในการร่วมเดินทางไปกับหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ว่า TPS เป็นมากกว่าชุดของเครื่องมือทางการผลิต แต่เป็นวิธีการคิดและปฏิบัติแบบใหม่ และแม้ว่าทอมจะประสบความสำเร็จได้ (ทั้งในโรงงาน และในชีวิตส่วนตัว) เขาก็ได้เรียนรู้จากแอนดี้ว่า การปรับปรุงที่ประสบความสำเร็จนั้น “ไม่มีวันสิ้นสุด” และจะคงอยู่ “ชั่วนิรันดร์”

หนังสือเล่มนี้ แปลจาก Andy & Me นิยายธุรกิจที่ได้รับรางวัล Shingo ในปี 2006 ที่มอบเพื่อเป็นเกียรติแก่ผลงานที่เป็นเลิศในระดับโลกทางด้านการผลิต
แนวคิดแบบลีน Lean Thinking
แนวคิดแบบลีน Lean Thinking

James P. Womack / Daniel T. Jones / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 488 หน้า

ทำได้มากขึ้น...ด้วยทรัพยากรน้อยลง

ในหนังสือ The Machine That Changed the World ซึ่งเป็นสุดยอดหนังสือของ James Womack และ Daniel Jones สองนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมชั้นเซียนของโลก ได้อธิบายว่าบริษัทต่างๆ จะสามารถปรับปรุงสมรรถนะของตนให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากมาย ด้วยการใช้วิธี “การผลิตแบบลีน” แบบที่ Toyota ได้บุกเบิกไว้นั้นได้อย่างไร หนังสือ Lean Thinking เล่มนี้ จะได้ขยายแนวคิดนี้ออกไปอีก เพื่อเรียกร้องความสนใจจากเหล่าผู้นำองค์กรในวันนี้

ปัญหาที่ Womack และ Jones ได้อธิบายไว้ก็คือ การที่เหล่าผู้จัดการมองไม่เห็นว่าอะไรคือ ‘คุณค่า’ สำหรับลูกค้า และไม่รู้ว่าจะสร้าง ‘คุณค่า’ ขึ้นมาได้อย่างไร และหากยังคงดำเนินระบบแบบที่เป็นอยู่ ทั้งมีคำจำกัดความของคำว่า ‘คุณค่า’ แบบเก่าๆ อยู่ล่ะก็ พวกเขาก็จะทำแต่สิ่งที่สูญเปล่า และเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะยังคงซบเซาต่อไป

สิ่งที่จำเป็นต้องมีแทนก็คือ แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการสามารถระบุ คุณค่า (Value) ได้อย่างชัดเจน เพื่อจัดเรียงทุกๆ กิจกรรมที่เป็นการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะซึ่งอยู่ตาม สายธารคุณค่า (Value Stream) และช่วยทำให้ การไหล (Flow) ของคุณค่าเป็นไปอย่างราบรื่นได้ตามที่ลูกค้า ดึง (Pull) เพื่อให้เกิด ความสมบูรณ์แบบ (Perfection)

แนวคิดใหม่นี้เป็นการเลือกเอาเฉพาะส่วนที่ดีที่สุดมาจากวัฒนธรรมของอุตสาหกรรมอเมริกัน เยอรมัน และญี่ปุ่น แล้วมาประสานเข้าด้วยกันในแบบที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ทุกกิจกรรม นับตั้งแต่อุตสาหกรรมการเดินทาง ไปจนถึงการก่อสร้าง และไปจนถึงการดูแลสุขภาพ

หนังสือ Lean Thinking เล่มนี้ ไม่ได้มี “สูตรสำเร็จ” ในการบริหารจัดการแบบใหม่ ไว้เพื่อใช้เป็นยาสารพัดโรคแต่ อย่างใด แต่จะนำเสนอแนวความคิด ความเป็นไป และการปฏิบัติแบบใหม่ให้กับผู้จัดการที่ตั้งใจจริง ...ผู้ที่จะเปลี่ยนโลก
ตามรอย...เดลล์ HOW DELL DOES IT
ตามรอย...เดลล์ HOW DELL DOES IT

Steven Holzner / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ธีรกร เกียรติบรรลือ
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 330 บาท, จำนวน 320 หน้า

ใช้ความเร็วและนวัตกรรม เพื่อผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดา

เผยหลักการจัดการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ที่ไม่เคยมีใครเทียบได้มาก่อนของ DELL

เรื่องราวของวิธีการที่ Michael Dell ได้ขยายโรงงานผลิต PC ภายในห้องหอพักของตัวเอง ไปจนเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลก ภายในแค่ 21 ปี ได้กลายมาเป็นตำนานธุรกิจสมัยใหม่

แต่จนปัจจุบัน ยังไม่มีงานเขียนที่เกี่ยวกับบริษัทเดลล์และแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้คำตอบชัดเจน และปฏิบัติจริงได้แก่นักธุรกิจมืออาชีพ ว่าหลักการที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันมหัศจรรย์นี้เป็นอย่างไร

ผู้รู้ลึกในอุตสาหกรรม Steven Holzner ได้ผ่าข้ามกระแสรอบ Michael Dell และบริษัทที่เขาสร้างนี้ เพื่อเปิดเผยหลักการพื้นฐานที่ได้นำทางบริษัทเดลล์มาตั้งแต่เริ่มต้น

Holzner จะพาเราเข้าไปลึกภายในบริษัทเพื่อสำรวจอย่างละเอียดในทุกแง่มุม ตั้งแต่ กระบวนการ หลักปฏิบัติ และวัฒนธรรม และ Holzner ยังแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานอย่างไรภายใต้แบบจำลองธุรกิจที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้
มุ่งสู่ "ลีน" ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า VALUE STREAM MANAGEMENT
มุ่งสู่ "ลีน" ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า VALUE STREAM MANAGEMENT

Don Tapping / Tom Luyster / Tom Shuker / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 295 บาท, จำนวน 256 หน้า

ผลลัพธ์สุดท้ายของการจัดการสายธารคุณค่า คือ การสร้างสรรค์แผนงานการแปลงสภาพไปสู่ลีนที่สมบูรณ์และมองเห็นได้ด้วยสายตา ทั้งยังให้ทักษะที่จำเป็นต่อการแปลงไปเป็นลีนด้วย

จุดศูนย์กลางของการจัดการสายธารคุณค่าด้วย 8 ขั้นตอนในการวางแผน วาดผัง และรักษาการปรับปรุงแบบลีนให้ยั่งยืนนี้ คือ แผนภาพลำดับเรื่องการจัดการสายธารคุณค่า (Value Stream Management Storyboard) แผนภาพลำดับเรื่องนี้ เป็นการนำเอาคน เครื่องมือ มาตรวัด มารวมกันและรายงานในกระดาษหนึ่งแผ่นที่เข้าใจได้ง่ายด้วยการมองด้วยสายตา (Visual)

Tapping, Luyster และ Shuker ผู้เขียนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำให้ได้มากกว่าไคเซ็นแบบเป็นส่วนๆ เพื่อคงรักษากระบวนการดำเนินการลีนให้ยั่งยืน หลายคนใช้แผนผังสายธารคุณค่าเพื่อเป็นเครื่องมือเดี่ยวๆ แต่ไม่ใช่สำหรับระบบโดยรวม 8 ขั้นตอนของผู้เขียนในหนังสือเล่มนี้ จะให้แนวทางสำหรับการดำเนินโครงการลีนที่สมบูรณ์ ทั้งยังสนับสนุนให้คุณสร้างระบบการผลิตแบบของคุณเอง แทนที่จะใช้เพียงเครื่องมือของระบบการผลิตแบบโตโยต้า ด้วยการจัดการสายธารคุณค่านี้ คุณจะแปลงสภาพไปสู่ลีนและสามารถรักษาความเป็นลีนไว้ให้ยั่งยืนได้หนังสือเล่มนี้
การบ่งชี้ "ความสูญเปล่า" Identifying Waste
การบ่งชี้ "ความสูญเปล่า" Identifying Waste

The Productivity Press Development Team / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 160 หน้า

หนังสือเล่มนี้ เขียนเกี่ยวกับวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อกำจัด "ความสูญเปล่า" (Waste) ออกจากกระบวนการ วิธีการและเป้าหมายที่อธิบายในหนังสือนี้ มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกันอย่างมาก กับระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production) ที่พัฒนาขึ้นที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์

"ความสูญเปล่า" คือ กิจกรรมใดๆ ที่เพิ่มต้นทุนหรือใช้เวลา แต่ไม่ได้เพิ่ม "คุณค่า" (Value) หัวใจของการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) และการผลิตแบบลีน คือ ความตั้งใจและเต็มใจที่จะมองเจาะเข้าไปในปัญหาของโรงงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานใดๆ เพื่อค้นหาความสูญเปล่า และกำจัดความสูญเปล่าโดยแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา

องค์กรของคุณจะได้รับประโยชน์จากการบ่งชี้และกำจัดความสูญเปล่า โดยการตัดต้นทุนที่แฝงอยู่ในกระบวนการออกไป ด้วยมีการประมาณว่ากว่า 80% ของกิจกรรมที่ดำเนินการกันอยู่ในองค์กรทั่วไปนั้น ล้วนเป็นความสูญเปล่าหรือไม่สร้างคุณค่าเพิ่ม นอกจากนี้ คุณยังจะสามารถเพิ่มความพึงพอใจจากลูกค้าได้ และยังเป็นการสร้างการพัฒนาให้กับงานที่ทำด้วย
การผลิตแบบดึง Pull Production
การผลิตแบบดึง Pull Production

The Productivity Press Development Team / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 176 หน้า

ในระบบการผลิตแบบ "ดึง" กระบวนการสุดท้ายจะดึงชิ้นส่วนที่ต้องการจากกระบวนการก่อนหน้า ซึ่งก็จะดึงชิ้นส่วนมาจากกระบวนการก่อนหน้าอีกทีหนึ่ง จำนวนที่ดึงนี้เป็นไปตาม "ความต้องการของลูกค้า" สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีตารางการผลิตล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงต้นทุนที่ไม่จำเป็น ความสูญเปล่า (Waste) และความล่าช้าที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โรงงานได้

หนังสือ "การผลิตแบบดึง" เล่มนี้ จะแนะนำผู้จัดการและทีมงานการผลิตเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบดึง เพื่อช่วยให้เข้าใจ สามารถเริ่มวางแผน และประยุกต์ใช้เครื่องมือลีนได้ ใช้หนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ทุกคนในที่ทำงานพร้อมจะเริ่มลดสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการ เวลานำ (Lead Time) และบรรดาค่าใช้จ่ายที่บั่นทอนกำไรลง นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้จัดการโรงงานสามารถอธิบายเหตุผลต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนในการประยุกต์ใช้ระบบดึง
การผลิตแบบทันเวลาพอดี Just-in-Time
การผลิตแบบทันเวลาพอดี Just-in-Time

The Productivity Press Development Team / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 128 หน้า

หนังสือเล่มนี้ เขียนเกี่ยวกับวิธีการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time Manufacturing : JIT) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ - JIT เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยการขจัดความสูญเปล่า (Waste) ออกไปจากกระบวนการผลิต

หนังสือเล่มนี้ แนะนำและนิยามคำว่าการผลิตแบบทันเวลาพอดี และความสูญเปล่าชนิดต่างๆ ที่เทคนิคนี้สามารถช่วยขจัดออกไปได้
การผลิตแบบเซลลูล่าร์ Cellular Manufacturing
การผลิตแบบเซลลูล่าร์ Cellular Manufacturing

The Productivity Press Development Team / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 120 หน้า

หนังสือเล่มนี้ เขียนเกี่ยวกับวิธีการที่จะจัดเรียงสถานที่ทำงาน (Workplace) เพื่อแปรรูปสินค้าโดยมีความสูญเปล่าและความล่าช้าเกิดขึ้นน้อยที่สุด

วิธีการและเป้าหมายที่พูดถึงกันอยู่นี้ มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกันอย่างมาก กับระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production) ที่พัฒนาขึ้นที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์

หนังสือเล่มนี้ แนะนำและนิยามคำว่าการผลิตแบบเซลลูล่าร์ และความสูญเปล่า (Waste) ชนิดต่างๆ ที่เทคนิคนี้สามารถช่วยขจัดออกไปได้
Marketing Logistics : ลอจิสติกส์การตลาด
Marketing Logistics : ลอจิสติกส์การตลาด

Martin Christopher, Ph.D. / Helen Peck, Ph.D. / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร.
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 280 บาท, จำนวน 240 หน้า

การเปลี่ยนแปลงจากตลาดของผู้ขายมาเป็นตลาดของผู้ซื้อมีความหมายว่า การเน้นไปที่จุดสนใจในหลักการ "4P" (Product, Price, Promotion และ Place) ดั้งเดิมของหลายๆ บริษัท ต้องนำมาพิจารณาใหม่ให้ถี่ถ้วน ตอนนี้ ความเข้าใจที่แพร่หลาย คือ บริษัทต่างๆ ไม่ได้แข่งกันทำ "สิ่งที่บริษัททำ" กันแล้ว แต่แข่งกันว่าทำสิ่งนั้น "อย่างไร" หรือถ้าจะพูดอีกแบบหนึ่งคือ วิธีการจัดการกระบวนการทางธุรกิจหลักๆ และวิธีการจัดวางกระบวนการให้เข้ากับความต้องการของตลาดอาจจะสำคัญเท่าๆ กับคุณภาพหรือราคาของสินค้า

แนวคิดที่ผุดออกจากสมรภูมิการแข่งขันนี้ คือ กระบวนการที่ตอบสนองหรือเติมเต็ม (Fulfill) ความต้องการหรืออุปสงค์ได้รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น มีความสำคัญต่อความสำเร็จในตลาด อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญพอๆ กันคือ วิธีการที่จะจัดการความสัมพันธ์ของบริษัท ทั้งฝั่งต้นน้ำและปลายน้ำ เรียกได้ว่า "3R" เหล่านี้ คือ "Responsiveness" (ความเร็วในการตอบสนอง) "Reliabilit" (ความน่าเชื่อถือ) และ "Relationships" (ความสัมพันธ์) เป็นหลักการภายใต้แนวคิดของลอจิสติกส์การตลาด (Marketing Logistics)
Perfomance Measurement Explained การวัดสมรรถนะ อธิบายได้...ง่ายนิดเดียว
Perfomance Measurement Explained การวัดสมรรถนะ อธิบายได้...ง่ายนิดเดียว

Bjorn Andersen / Tom Fagerhaug / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ชัชชาลี รักษ์ตานนท์ชัย, ดร.
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 290 บาท, จำนวน 256 หน้า

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมุ่งที่จะให้ "สูตรสำเร็จ"ที่จะพัฒนาและใช้ปฏิบัติระบบการวัดสมรรถนะสำหรับการจัดการธุรกิจอันทันสมัย มีการอธิบายถึงพื้นฐานของการวัดสมรรถนะ การประยุกต์ใช้ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม และโครงร่างของรูปแบบการจัดการทางเลือกอื่น ที่พิจารณาจากข้อมูลการวัดสมรรถนะ นอกจากนี้ ยังอธิบาย 8 ขั้นตอน สำหรับการออกแบบและใช้ปฏิบัติระบบการวัดสมรรถนะ ทั้งยังได้ให้กรณีศึกษาตัวอย่างด้วย
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว