ปรียาธร พิทักษ์วรรัตน์ : 2 รายการ
เพราะ ลอจิสติกส์ เป็นมากกว่า การส่ง : ศิลป์แห่งการจัดการโซ่อุปทาน
เพราะ ลอจิสติกส์ เป็นมากกว่า การส่ง : ศิลป์แห่งการจัดการโซ่อุปทาน

Damon Schechter / Gordon Sander / ปรียาธร พิทักษ์วรรัตน์
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 330 บาท, จำนวน 320 หน้า

หนังสือเล่มนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที่เกี่ยวข้องกัน ทว่าต่างเป็นเอกเทศจากกัน

ในครึ่งแรก อุปทานและการบัญาชาการ การเดินทางผ่านกาลเวลา จะเป็นเรื่องราวของภาคที่กลายเป็นเรื่องลึกลับและไม่ค่อยมีใครเข้า : ลอจิสติกส์

ในครึ่งหลัง จะเป็นเรื่อง การแหกกฎ และการอยู่ในกฎ ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่ได้จากครึ่งแรกของหนังสือเล่มนี้มาใช้จริงในธุรกิจร่วมสมัย ความรู้ต่างๆ จะถูกนำมาร้อยเข้าด้วยกันในนามของ มุมมองสามระดับ ซึ่งเป็นสูตรที่นำไปปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ง่ายๆ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านนำส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงนัก
บริหารโปรเจ็คท์ให้สัมฤทธิ์ผล : แบบตาบอดคลำช้าง
บริหารโปรเจ็คท์ให้สัมฤทธิ์ผล : แบบตาบอดคลำช้าง

David A. Schmaltz / ปรียาธร พิทักษ์วรรัตน์
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 225 บาท, จำนวน 208 หน้า

แม้คุณจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง "โปรเจ็คท์ แมเนเจอร์" อย่างเป็นทางการก็เถิด แต่ถ้าเป็นคน ทำงาน คุณก็ต้องบริหารงานโปรเจ็คท์อยู่ทุกวันและรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นงานที่น่าท้อแท้ขนาดไหน

ตำนานเรื่อง "ตาบอดคลำช้าง" - เล่าถึงชายตาบอดหกคนที่ต้องร้าวฉานกันเพราะพูดถึง "ช้าง" แบบ "คนละเรื่องเดียวกัน" มาเป็นเครื่องอุปมาอุปไมยถึงการบริหารงานโปรเจ็คท์

ผู้เขียนระบุสาเหตุอันแท้จริงซึ่งเป็นรากเหง้าของความลำบากยากเข็ญต่างๆ ในการทำงานโปรเจ็คท์ไว้อย่างคมคายว่า คือ "ความไม่ลงรอยกัน" (ซึ่งคือภาวะที่กลุ่มคนที่ต้องร่วมงานในโปรเจ็คท์เดียวกัน แต่ไม่สามารถเล็งเห็นความหมายหรือคุณค่าจากงานนั้น ๆ ร่วมกันได้)

ผู้เขียนระบุว่าเวลาใครทำโปรเจ็คท์แล้วไม่ประสบความสำเร็จ ปัญหาความยุ่งยากต่าง ๆ ของการทำงานโปรเจ็คท์ มักถูกนำมาใช้เป็นข้อแก้ตัวกันเสมอ อย่างเช่น โทษว่าแผนงานไม่ดี ผู้นำไม่แกร่ง หรือลูกค้าเปลี่ยนใจบ่อย ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นข้ออ้างที่ใช้กันเป็นประจำ ดังนั้นผู้เขียนจึงได้กล่าวถึงเทคนิคและเคล็ดลับหลายอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานโปรเจ็คท์ให้สำเร็จลงได้อย่างงดงาม นอกจากนี้ยังอธิบายด้วยว่า ภาวะ "โหดหิน" ของการทำโปรเจ็คท์ก่อตัวขึ้น เพราะลูกทีมอาศัยความคิดของผู้นำมากเกินไป เกินกว่าที่จะรู้จักหวนกลับมาพิจารณาถึงพลังอำนาจและสิทธิต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวเราเองแต่ละคน

ผู้เขียนเล่าถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในโลกแห่งชีวิตจริง ให้เราได้เห็นว่าอิทธิพลซึ่งแฝงเร้นอยู่ในตัวตนภายในของเราแต่ละคน เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้อยู่หมัด ทั้งยังบอกถึงวิธีทำลายล้างข้ออ้างต่าง ๆ ที่อาจเป็นกับดักที่กักกันเราไว้กับงานที่ไร้ซึ่งความหมาย


ประการสำคัญที่สุดคือผู้เขียนได้แนะว่า ... จะทำอย่างไรได้บ้างที่จะลอยลำข้ามอุปสรรคขวากหนามทั้งหลาย แห่งการบริหารโปรเจ็คท์ไปให้ได้ตลอดรอดฝั่ง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว