Jeffrey K. Liker, Ph.D. : 3 รายการ
เก่งแบบโตโยต้า Toyota Talent
เก่งแบบโตโยต้า Toyota Talent

Jeffrey K. Liker, Ph.D. / David Meier / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / กชมล ศรีวงศ์
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 400 หน้า

หนังสือเล่มนี้ให้ "กุญแจ" สำหรับการสร้างบุคลากรจากภายในองค์กรให้โดดเด่น ผ่านกระบวนการเตรียมการ การฝึกอบรม และติดตามผลอย่างระเอียดยิบ จากประสบการณ์ของ Dr. Jeffrey Liker ที่ได้ศึกษาองค์กรของโตโยต้า ทั้งด้านการผลิต เทคนิค และการบริหาร รวมกับประสบการณ์อันลึกซึ้งของ David Meier ที่ได้รับจากการทำงานร่วมกับ "ครู" หรือ Sensei ขณะที่โตโยต้า คุณจะได้เห็นข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการพัฒนาคนเก่งที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วในชีวิตจริง
แกะรอยวิถีแห่งโตโยต้า คู่มือภาคสนาม The TOYOTA Way Fieldbook
แกะรอยวิถีแห่งโตโยต้า คู่มือภาคสนาม The TOYOTA Way Fieldbook

Jeffrey K. Liker, Ph.D. / David Meier / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 550 บาท, จำนวน 624 หน้า

สร้างวิถีของคุณ ด้วยแนวคิดแบบลีน...ภาคปฏิบัติ

Professor Dr. Jeffrey K. Liker ได้เผย 14 หลักการที่อยู่เบื้องหลังความมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ โตโยต้าในหนังสือขายดีทั่วโลก “วิถีแห่งโตโยต้า” (The Toyota Way) ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้ร่วมกับอดีตพนักงานโตโยต้า David Meier แกะรอยและแสดงให้คุณเห็นว่าการนำ “สูตร” สำหรับความเป็นเลิศไปปฏิบัตินั้นทำได้อย่างไร

คุณจะได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาปรัชญาในระยะยาว เพื่อการลดต้นทุน สร้างวัฒนธรรมที่จะหยุดปัญหาอย่างรวดเร็ว พัฒนาผู้นำที่อยู่ในระบบของคุณ; เปลี่ยนถ่ายบริษัทของคุณเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องลีนอย่างแท้จริงที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้า และวางตำแหน่งองค์กรเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
วิถีแห่งโตโยต้า : THE TOYOTA WAY
วิถีแห่งโตโยต้า : THE TOYOTA WAY

Jeffrey K. Liker, Ph.D. / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร.
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 390 บาท, จำนวน 464 หน้า

หนังสือ "วิถีแห่งโตโยต้า" แปลจากหนังสือ The Toyota Way : 14 Management Principles from the World?s Greatest Manufacturer หนังสือด้านการจัดการที่ขายดีที่สุด (Best Seller) และเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัล Shingo Research Prize ซึ่งเปรียบได้กับรางวัลโนเบลทางด้านการผลิต กับอีกรางวัลคือ รางวัลหนังสือดีเด่นแห่งปีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากสำนักพิมพ์ IIE/Joint Publishers ซึ่งเป็นรางวัลของสถาบัน Institute for Industrial Engineers (IIE) ที่มุ่งให้กับผู้ที่ทำให้ความรู้ในเชิงวิศวกรรมอุตสาหการ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว