Nicholas G. Carr : 1 รายการ
Does IT Matter? : ฤา ไอที สำคัญ
Does IT Matter? : ฤา ไอที สำคัญ

Nicholas G. Carr / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร.
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 240 หน้า

เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว ที่คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในธุรกิจ แต่ยังมีอีกหลายอย่างเหลือเกินที่เราไม่รู้เกี่ยวกับอิทธิพลของคอมพิวเตอร์ต่อพาณิชยกรรมโดยรวม และต่อสมรรถนะของบริษัทเป็นการเฉพาะ

หนังสือที่ เจาะลึก ขยายความ และขยายมุมมองเล่มนี้ Nicholas G. Carr ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความเข้าใจที่ทุกคนเข้าใจกัน และสรุปว่า ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของไอทีได้หายไปแล้ว หลังจากที่หน้าที่หลัก ๆ ของมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถซื้อและจัดหามาใช้ได้ Carr ได้ขยายผลจากบทความใน Harvard Business Review Does IT Matter? ที่เป็นที่ถกเถียงกันทั่วอุตสาหกรรมและสร้างกระแสใหญ่ทั่วโลก ที่แสดงให้เห็นว่าไอทีจะเป็นเหมือน ๆ กับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่มาก่อนหน้า เช่น รถไฟและกระแสไฟฟ้า และไอทีกำลังวิวัฒน์ไปอย่างคงที่ จากทรัพยากรที่มีกรรมสิทธิ์ที่ผลักดันการสร้างผลกำไร มาเป็นแค่ต้นทุนในการทำธุรกิจตัวหนึ่งเท่านั้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว