AL RIES : 1 รายการ
ต้นกำเนิดแบรนด์ : The Origin of Brands
ต้นกำเนิดแบรนด์ : The Origin of Brands

AL RIES / LAURA RIES / สมวงศ์ พงศ์สถาพร
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 391 หน้า

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีสอนในตำราเรียนการตลาดเล่มใด ผู้เขียนได้นำเอาทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดของสิ่งมีชีวิต การอุปมาอุปไมย กับการเอาชีวิตรอดของผลิตภัณฑ์ในตลาด

ผู้เขียนใช้การสังเกตและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำมาเปรียบเทียบกับทฤษฎี ต้นกำเนิดสายพันธุ์ (The Origin of Brands) ของ Charles Darwin ทำให้มองเห็นกลยุทธ์การเอาตัวรอดของ แบรนด์ (Brand) ใหม่ที่ต้องต่อสู้กับแบรนด์ผู้นำตลาดที่มีความแข็งแรง

ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่า แบรนด์ใหม่เกิดขึ้นทุกวันเหมือนกับการเกิดขึ้นของสายพันธุ์ใหม่ ทว่า การจะเอาชีวิตรอดและเติบโตต่อไปนั้น แบรนด์ต้องเลียนแบบกฎของธรรมชาติ ด้วยการหลีกหนีให้พ้นร่มเงาของแบรนด์ผู้นำตลาด คือ ทำในสิ่งที่เป็นตรงข้ามกับแบรนด์ผู้นำหรือออกไปสร้างหมวดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน

หนังสือ ต้นกำเนิดแบรนด์ (The Origin of Brands) เล่มนี้ จะช่วยจุดประกายความคิดและปลุกพลังในการสร้างแบรนด์ใหม่ของท่านผู้อ่านทุกคน นับแต่การก่อเกิด ฟื้นฟู และต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของแบรนด์ในสมรภูมิทางการตลาด
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว