สมวงศ์ พงศ์สถาพร : 4 รายการ
Hitech Marketing
Hitech Marketing

สมวงศ์ พงศ์สถาพร
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 240 บาท, จำนวน 240 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

การตลาดไฮเทคเป็นอีกแขนงหนึ่งของการตลาดที่ยังเป็นของใหม่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ผลิตภัณฑ์ไฮเทคไม่ได้หมายถึง ไอที คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม แต่เพียงกลุ่มเดียว แต่ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านวัสดุศาสตร์พลังงานเทคโนโลยีชีวภาพที่นำมาใช้ผลิตยาและอาหาร ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ไฮเทคเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมรูปแบบใหม่ออกมาอยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมของลูกค้าผลิตภัณฑ์ไฮเทคจึงมีอัตราการยอมรับผลิตภัณฑ์ไฮเทคใหม่ไม่เท่ากัน

การแข่งขันจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ไฮเทคออกใหม่อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยบีบให้การวางแผนการตลาดแบบเดิมที่ทุกคนรู้จักไม่สามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เฉลยเบื้องหลังของทฤษฎีการตลาดไฮเทค ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ไฮเทค ตลอดจนพฤติกรรมของลูกค้าไฮเทค ว่าบริษัทไฮเทคใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จ และล้มเหลวได้อย่างไร ตลอดจนเพิ่มเนื้อหาการวางวิสัยทัศน์ของบริษัทไฮเทค และกลยุทธ์การวางตลาดผลิตภัณฑ์ไฮเทคใหม่ ที่จำเป็นต่อการวางแผนการตลาดไฮเทค
เคล็ดไม่ลับการตลาดบริการ (The Secret of Service Marketing)
เคล็ดไม่ลับการตลาดบริการ (The Secret of Service Marketing)

สมวงศ์ พงศ์สถาพร
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 240 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ธรรมชาติของ “สินค้าบริการ” แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ “สินค้าผลิตภัณฑ์” เพราะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และต้องส่งมอบด้วย “คน” หรือ “ระบบ” ทำให้ควบคุมคุณภาพยาก เคล็ดลับการทำการตลาด “สินค้าบริการ” จึงต้องเน้นความพิถีพิถัน ละเอียดอ่อนอย่างที่มองข้ามไม่ได้ของการส่งมอบบริการผ่าน “คน” หรือ “ระบบ”

หนังสือที่ท่านถืออยู่นี้จะนำท่านไปสู่แนวการบริหารธุรกิจสมัยใหม่เป็นการตลาดธุรกิจบริการ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการทำตลาดแบบเดิม และคงไม่ได้จำกัดเพียงแต่สินค้าบริการเท่านั้น สินค้าปกติก็สามารถเอามาปรับใช้ทันกับเหตุการณ์ได้
CRM เกมครองใจลูกค้า
CRM เกมครองใจลูกค้า

สมวงศ์ พงศ์สถาพร / สุนทร เลาหพัฒนวงศ์
สำนักพิมพ์ ยูบีซีแอลบุ๊คส์
ราคาปก 270 บาท, จำนวน 240 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

บางคนมักคิดว่า CRM คือ Call Center, SMS

CRM สมัยใหม่ไม่ใช่มีความหมายเพียงแค่นั้น แต่ CRM กลายเป็นเกมครองใจลูกค้าที่จะสร้างความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้าในระยะยาวที่มีเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ยิ่งลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยาวนานเท่าใด ลูกค้าย่อมจะกลายเป็นมูลค่าทรัพย์สินระยะยาวของบริษัท ที่จะมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

หนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมองใหม่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ CRM และจุดประกายความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของ CRM ในการบริหารธุรกิจให้กับคุณ พร้อมด้วยโปรแกรม CRM ง่ายๆ ในการสร้างฐานข้อมูลเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าของคุณ
ต้นกำเนิดแบรนด์ : The Origin of Brands
ต้นกำเนิดแบรนด์ : The Origin of Brands

AL RIES / LAURA RIES / สมวงศ์ พงศ์สถาพร
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 391 หน้า

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีสอนในตำราเรียนการตลาดเล่มใด ผู้เขียนได้นำเอาทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดของสิ่งมีชีวิต การอุปมาอุปไมย กับการเอาชีวิตรอดของผลิตภัณฑ์ในตลาด

ผู้เขียนใช้การสังเกตและเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำมาเปรียบเทียบกับทฤษฎี ต้นกำเนิดสายพันธุ์ (The Origin of Brands) ของ Charles Darwin ทำให้มองเห็นกลยุทธ์การเอาตัวรอดของ แบรนด์ (Brand) ใหม่ที่ต้องต่อสู้กับแบรนด์ผู้นำตลาดที่มีความแข็งแรง

ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่า แบรนด์ใหม่เกิดขึ้นทุกวันเหมือนกับการเกิดขึ้นของสายพันธุ์ใหม่ ทว่า การจะเอาชีวิตรอดและเติบโตต่อไปนั้น แบรนด์ต้องเลียนแบบกฎของธรรมชาติ ด้วยการหลีกหนีให้พ้นร่มเงาของแบรนด์ผู้นำตลาด คือ ทำในสิ่งที่เป็นตรงข้ามกับแบรนด์ผู้นำหรือออกไปสร้างหมวดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน

หนังสือ ต้นกำเนิดแบรนด์ (The Origin of Brands) เล่มนี้ จะช่วยจุดประกายความคิดและปลุกพลังในการสร้างแบรนด์ใหม่ของท่านผู้อ่านทุกคน นับแต่การก่อเกิด ฟื้นฟู และต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของแบรนด์ในสมรภูมิทางการตลาด
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว