ชัชชาลี รักษ์ตานนท์ชัย, ดร. : 1 รายการ
Perfomance Measurement Explained การวัดสมรรถนะ อธิบายได้...ง่ายนิดเดียว
Perfomance Measurement Explained การวัดสมรรถนะ อธิบายได้...ง่ายนิดเดียว

Bjorn Andersen / Tom Fagerhaug / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ชัชชาลี รักษ์ตานนท์ชัย, ดร.
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 290 บาท, จำนวน 256 หน้า

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมุ่งที่จะให้ "สูตรสำเร็จ"ที่จะพัฒนาและใช้ปฏิบัติระบบการวัดสมรรถนะสำหรับการจัดการธุรกิจอันทันสมัย มีการอธิบายถึงพื้นฐานของการวัดสมรรถนะ การประยุกต์ใช้ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม และโครงร่างของรูปแบบการจัดการทางเลือกอื่น ที่พิจารณาจากข้อมูลการวัดสมรรถนะ นอกจากนี้ ยังอธิบาย 8 ขั้นตอน สำหรับการออกแบบและใช้ปฏิบัติระบบการวัดสมรรถนะ ทั้งยังได้ให้กรณีศึกษาตัวอย่างด้วย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว