ไพโรจน์ บาลัน, ดร. : 4 รายการ
การจัดการกระบวนการตามหลัก Six Sigma : What is Six Sigma Process Management
การจัดการกระบวนการตามหลัก Six Sigma : What is Six Sigma Process Management

Rowland Hayley / Michael Nichols / ไพโรจน์ บาลัน, ดร.
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 230 บาท, จำนวน 208 หน้า

การจัดการกระบวนการตามหลัก Six Sigma (Six Sigma Process Management : SSPM) ประกอบด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานในทุกองค์กรสามารถที่จะตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

หนังสือเล่มนี้จะให้ความกระจ่าง มีคำอธิบายของหลักการสำคัญที่ถูกต้องและตรงประเด็น เพื่อทำให้เกิดการจัดการกระบวนการจากต้นจนจบ (End-to-end Process) อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ รวมถึงเกร็ดที่เป็นประโยชน์และคำแนะนำแก่ ?เจ้าของกระบวนการ? (Process Owner) และคนอื่นๆ ที่มีความรับผิดชอบในการจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล เช่น นำเสนอขั้นตอนการนำระบบการจัดการกระบวนการในกรอบของ Lean Six Sigma DMAIC ไปปฏิบัติแบบ ?ทีละขั้น? อธิบายเครื่องมือหลักต่างๆ ที่จำเป็นในการสร้างระบบการจัดการกระบวนการตามหลัก Six Sigma นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังให้เกร็ดแนะนำเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าแผนงานหรือโครงการเพื่อการปรับปรุงกระบวนการใดจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นของแต่ละองค์กรมากที่สุด
ทักษะการบริหารทีม
ทักษะการบริหารทีม

Anne Donnellon / ไพโรจน์ บาลัน, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 160 บาท, จำนวน 182 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ในการบริหารทีมให้มีประสิทธิผลนั้น คุณจำเป็นต้องวางพื้นฐานสำหรับความสำเร็จและดำเนินการตามการตัดสินใจที่สำคัญ ซึ่งหนังสือแนะนำเล่มนี้จะช่วยคุณได้โดยการแสดงให้เห็นวิธีการ ระบุสมาชิกในทีมที่มีทักษะที่ส่งเสริมกัน การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการยอมรับความเสี่ยงในทีม ทำให้ทีมกลับเข้าสู่เส้นทางการดำเนินการ หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดหนังสือ Pocket Mentor จาก ฮาร์วาร์ด ที่นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว พร้อมด้วยบททดสอบและตัวอย่างจากชีวิตจริง ที่จะช่วยคุณในการบ่งชี้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวคุณ รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงาน อยู่ในการประชุม หรือระหว่างเดินทาง คู่มือที่พกพาได้ง่ายชุดนี้จะทำให้คุณสามารถรับมือกับข้อเรียกร้องจากงานประจำวันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างเชี่ยวชาญมากขึ้น และมีประสิทธิผลสูงขึ้น
การเจรจาต่อรอง
การเจรจาต่อรอง

Harvard Business Essentials / ไพโรจน์ บาลัน, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 240 บาท, จำนวน 221 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การเจรจาต่อรองนั้นเป็นหนทางให้ผู้คนจัดการกับความแตกต่างระหว่างกัน ไม่ว่าความแตกต่างนั้นจะเกี่ยวกับข้อตกลงในการซื้อขาย ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสัญญาแรงงาน ความเป็นพันธมิตรที่ซับซ้อนระหว่างสององค์กร หรือสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างประเทศที่กำลังทำสงครามกัน

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายหลักการพื้นฐาน ข้อแนะนำที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงทักษะการเจรจาต่อรอง และทำให้คุณเป็นนักเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยมได้ อาทิเช่น

- การเตรียมตัวและข้อมูลให้พร้อมก่อนทำการเจรจาต่อรอง
- การขจัดอุปสรรคต่างๆในการเจรจาต่อรอง
- ทักษะและยุทธวิธีที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง
- การวิเคราะห์คู่เจรจา
การจัดการภาวะวิกฤติ
การจัดการภาวะวิกฤติ

Harvard Business Essentials / ไพโรจน์ บาลัน, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 194 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

ภาวะวิกฤติคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อองค์กรในบางกรณีอาจนำไปสู่การล่มสลายขององค์กรได้ ดังนั้นผู้บริหารขององค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือเตรียมตัวรับมือกับภาวะวิกฤติและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป แต่ในความเป็นจริง มีเพียงผู้บริหารขององค์กรจำนวนน้อยมากที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างจริงจังเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขและรับมือภาวะวิกฤติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ซึ่งเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย

•การเตรียมตัวเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤติ
•รู้ตัวเมื่อภาวะวิกฤติมาเยือน
•การวางแผนการเพื่อเตรียมการรับมือกับภาวะวิกฤติที่มาเยือน
•เรียนรู้จากบทเรียนในอดีตเพื่อเตรียมรับภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว