ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ : 2 รายการ
Best Practices ในการจัดการสินค้าคงคลัง
Best Practices ในการจัดการสินค้าคงคลัง

Tony Wild, Dr. / ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 450 บาท, จำนวน 430 หน้า

การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับปรุงการบริการลูกค้า กระแสเงินสด และความสามารถในการสร้างกำไรของตนเองได้ หนังสือ "Best Practices ในการจัดการสินค้าคงคลัง" จะกล่าวถึงเทคนิคพื้นฐาน วิธีการและกรณีที่จะประยุกต์ใช้งาน และให้คำแนะนำ เพื่อช่วยให้แน่ใจได้ว่าเทคนิคเหล่านี้สร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการในชีวิตจริง

หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่าสามารถนำเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังมาใช้ได้อย่างไรในหลายๆ สถานการณ์ โดยเฉพาะในร้านค้าที่สินค้าคงคลังอาจมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้รวดเร็ว จนถึงอะไหล่ที่ขายได้ช้า เนื้อหาที่กล่าวถึงจะครอบคลุมคลังสินค้าในการกระจายสินค้าและปฏิบัติการของผู้ผลิตทั้งหมด
การจัดการคลังสินค้าระดับโลก : World-Class Warehousing and Material Handling
การจัดการคลังสินค้าระดับโลก : World-Class Warehousing and Material Handling

Edward Frazelle, Ph.D. / อนุวัฒน์ ทรัพย์พืชผล / ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 330 บาท, จำนวน _ หน้า

แม้ในทุกวันนี้จะมีแนวคิดการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time : JIT) ที่จะพยายามกำจัดสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า การจัดการสินค้าคงคลังแบบมีประสิทธิผลก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

หนังสือ การจัดการสินค้าคงคลังและวัสดุระดับโลก เล่มนี้ ครอบคลุมเครื่องมือ มาตรวัดสมรรถนะ และวิธีการอันทันสมัย ที่จะเพิ่มประสิทธิผล ความแม่นยำ และผลิตภาพโดยรวมของการปฏิบัติการในคลังสินค้าได้อย่างเด่นชัด ทั้งยังเป็นแหล่งคำตอบที่ให้ความกระจ่างในเรื่องต่างๆ

นอกจากนี้ ยังอธิบายกระบวนการและระบบการจัดการคลังสินค้าที่จำเป็นต้องมีในปัจจุบัน ที่จะรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เสริมด้วยวิธีปฏิบัติที่ถือเป็นนวัตกรรมจากกรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำ (เอวอน, ฟอร์ด, ซีรอกซ์, ทรู แวลู และอื่นๆ) ที่ได้พิสูจน์ผลแล้วว่าปรับปรุงผลิตภาพ คุณภาพ และรอบเวลาในการปฏิบัติการคลังสินค้า
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว