Martin Christopher, Ph.D. : 1 รายการ
Marketing Logistics : ลอจิสติกส์การตลาด
Marketing Logistics : ลอจิสติกส์การตลาด

Martin Christopher, Ph.D. / Helen Peck, Ph.D. / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร.
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 280 บาท, จำนวน 240 หน้า

การเปลี่ยนแปลงจากตลาดของผู้ขายมาเป็นตลาดของผู้ซื้อมีความหมายว่า การเน้นไปที่จุดสนใจในหลักการ "4P" (Product, Price, Promotion และ Place) ดั้งเดิมของหลายๆ บริษัท ต้องนำมาพิจารณาใหม่ให้ถี่ถ้วน ตอนนี้ ความเข้าใจที่แพร่หลาย คือ บริษัทต่างๆ ไม่ได้แข่งกันทำ "สิ่งที่บริษัททำ" กันแล้ว แต่แข่งกันว่าทำสิ่งนั้น "อย่างไร" หรือถ้าจะพูดอีกแบบหนึ่งคือ วิธีการจัดการกระบวนการทางธุรกิจหลักๆ และวิธีการจัดวางกระบวนการให้เข้ากับความต้องการของตลาดอาจจะสำคัญเท่าๆ กับคุณภาพหรือราคาของสินค้า

แนวคิดที่ผุดออกจากสมรภูมิการแข่งขันนี้ คือ กระบวนการที่ตอบสนองหรือเติมเต็ม (Fulfill) ความต้องการหรืออุปสงค์ได้รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น มีความสำคัญต่อความสำเร็จในตลาด อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญพอๆ กันคือ วิธีการที่จะจัดการความสัมพันธ์ของบริษัท ทั้งฝั่งต้นน้ำและปลายน้ำ เรียกได้ว่า "3R" เหล่านี้ คือ "Responsiveness" (ความเร็วในการตอบสนอง) "Reliabilit" (ความน่าเชื่อถือ) และ "Relationships" (ความสัมพันธ์) เป็นหลักการภายใต้แนวคิดของลอจิสติกส์การตลาด (Marketing Logistics)
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว