Damon Schechter : 1 รายการ
เพราะ ลอจิสติกส์ เป็นมากกว่า การส่ง : ศิลป์แห่งการจัดการโซ่อุปทาน
เพราะ ลอจิสติกส์ เป็นมากกว่า การส่ง : ศิลป์แห่งการจัดการโซ่อุปทาน

Damon Schechter / Gordon Sander / ปรียาธร พิทักษ์วรรัตน์
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 330 บาท, จำนวน 320 หน้า

หนังสือเล่มนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที่เกี่ยวข้องกัน ทว่าต่างเป็นเอกเทศจากกัน

ในครึ่งแรก อุปทานและการบัญาชาการ การเดินทางผ่านกาลเวลา จะเป็นเรื่องราวของภาคที่กลายเป็นเรื่องลึกลับและไม่ค่อยมีใครเข้า : ลอจิสติกส์

ในครึ่งหลัง จะเป็นเรื่อง การแหกกฎ และการอยู่ในกฎ ซึ่งเป็นการนำความรู้ที่ได้จากครึ่งแรกของหนังสือเล่มนี้มาใช้จริงในธุรกิจร่วมสมัย ความรู้ต่างๆ จะถูกนำมาร้อยเข้าด้วยกันในนามของ มุมมองสามระดับ ซึ่งเป็นสูตรที่นำไปปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ง่ายๆ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านนำส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงนัก
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว