David Mann : 1 รายการ
จากวัฒนธรรมโตโยต้า สู่วัฒนธรรมแบบลีน Creating a Lean Culture
จากวัฒนธรรมโตโยต้า สู่วัฒนธรรมแบบลีน Creating a Lean Culture

David Mann / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 272 หน้า

เครื่องมือแปลงสภาพสู่ “ลีน” อย่างยั่งยืน

การผลิตแบบ "ลีน" ได้รับการทดสอบมาแล้วว่าไม่มีใครเทียบเคียงได้ในบรรดาการจัดระบบการดำเนินการผลิต แต่ความพยายามในการทำลีนส่วนใหญ่ก็ยังคงจบลงด้วยผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง ปัจจัยสำคัญที่มักมองข้ามกันบ่อยๆ ก็คือการทำลีนนั้นต้องมีวิธีและทักษะการจัดการแบบวันต่อวันและชั่วโมงต่อชั่วโมง ที่ผู้นำในสภาพแวดล้อมของการผลิตแบบเป็นชุดและเข้าแถวรอ (Batch-and-Queue) แบบเคยปฏิบัติกันมานั้นไม่คุ้นเคยและไม่สะดวกจะทำ

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้นำแบบลีนสามารถแปลงสภาพการผลิตจากแบบเป็นชุด (Batch) ไปเป็นแบบลีน (Lean) ได้สำเร็จด้วยตัวเอง ซึ่งผู้เขียนได้ให้ความแนะนำที่วิกฤติสำคัญต่อการพัฒนาและการใช้องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการแบบลีนไว้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว