The Productivity Press Development Team : 10 รายการ
ไคเซ็น Kaizen
ไคเซ็น Kaizen

The Productivity Press Development Team / บุญเสริม วันทนาศุภมาต
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 136 หน้า

“ไคเซ็น” (Kaizen) ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นรากฐานสำหรับการปรับปรุงการผลิตแบบลีนทุกๆ อย่าง กิจกรรมไคเซ็นเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นในสถานที่ทำงาน

หนังสือ “ไคเซ็น” จะพาคุณผ่านขั้นตอนสำคัญต่างๆ ในการทำกิจกรรมไคเซ็นที่มีประสิทธิผลอย่างยิ่ง - นั่นคือการวางแผนที่ดี การดำเนินการที่ดี และการจัดทำติดตามผลที่ดี

หนังสือเล่มนี้จะ :

ให้กลยุทธ์การเรียนรู้และภาพรวมในแต่ละบท
อธิบายขั้นตอนการวางแผนและขั้นตอนการจัดเตรียมสำหรับกิจกรรมไคเซ็นโดยละเอียด
แสดงแผนผังของกระบวนการการดำเนินงานในกิจกรรมไคเซ็น
แนะนำเคล็ดลับการนำเสนอผลงานของคุณต่อผู้บริหารของบริษัท
การป้องกันความผิดพลาด Mistake-Proofing for Operators
การป้องกันความผิดพลาด Mistake-Proofing for Operators

The Productivity Press Development Team / พรเทพ เหลือทรัพย์สุข
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 120 หน้า

ระบบควบคุมคุณภาพแบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Quality Control System : ZQC) เป็นวิธีการป้องกันความผิดพลาดโดยการเฝ้าติดตามสภาวะของกระบวนการผลิต ณ แหล่งกำเนิดและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เป็นสาเหตุให้เกิดชิ้นงานบกพร่องหรือของเสีย ข้อดีประการหนึ่งของ ZQC คือ การพุ่งความสนใจแก้ไขสภาพของกระบวนการปฏิบัติการ ไม่ใช่การกล่าวโทษผู้ปฏิบัติที่ทำงานผิดพลาด Dr. Shigeo Shingo ผู้ซึ่งเป็นผู้คิดค้น ZQC ตระหนักดีว่า เป็นเรื่องปกติวิสัยที่มนุษย์จะทำงานผิดพลาดหรือหลงลืมบ้างเป็นบางครั้ง ในแนวคิดที่ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดนี้ อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดที่เรียกว่า Poka-Yoke ถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบและให้ข้อมูลป้อนกลับในทุกๆ ชิ้นของผลิตภัณฑ์หรือการปฏิบัติการ ไม่ใช่เพียงแค่การสุ่มตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ จะให้ทฤษฎีเบื้องต้นของระบบ ZQC ในรูปแบบที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะครอบคลุมทุกๆ แง่มุมของกลยุทธ์การปรับปรุงการผลิตที่มีความสำคัญมากนี้

หนังสือ “การป้องกันความผิดพลาด” เล่มนี้ ได้รับรางวัล Shingo ทั้งยังเป็นหนังสือที่พัฒนามาจากหนังสือ Zero Quality Control : Source Inspection and the Poka-Yoke System ของ Dr. Shigeo Shingo โดยนำเสนอแนวคิดและเครื่องมือหลักๆ ในรูปแบบย่นย่อ เข้าใจง่าย ทำให้ใช้เวลาและความพยายามน้อยกว่าการอ่านเล่มต้นฉบับ และมีตัวอย่างจากชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมผู้อ่านให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว Quick Changeover for Operators
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว Quick Changeover for Operators

The Productivity Press Development Team / พรเทพ เหลือทรัพย์สุข / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 120 หน้า

“การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร” เป็นการติดตั้งสายการผลิตเพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ หลายโรงงานใช้เวลาเป็นชั่วโมง หรือเป็นวัน เพื่อทำการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ซึ่งนับเป็นอุปสรรคต่อความยืดหยุ่นในการผลิต หนังสือ “การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว” ที่มีพื้นฐานจากระบบ SMED ของ Dr. Shigeo Shingo เล่มนี้ จะสอนพนักงานผู้ดำเนินการผลิตเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการลดเวลาการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร จากหลายๆ ชั่วโมง ให้เหลือเพียงไม่กี่นาที หรือแม้กระทั่ง เพียงไม่กี่วินาที!

SMED เป็นคำเรียกย่อของ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรภายในในจำนวนนาทีที่เป็นเลขหลักเดียว วิธีของ SMED นี้ เรียบง่ายและสามารถใช้ได้กับทุกประเภทเครื่องจักรและอุตสาหกรรม แม้กระทั่งในอุตสาหกรรมบริการ

SMED เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเฝ้าสังเกตการณ์ , การคิด , และการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (Changeover) อย่างแท้จริง คุณต้องสังเกตว่าสิ่งต่างๆ ที่ทำอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรบ้าง คุณต้องคิดและจดบันทึกวิธีการที่จะใช้ปรับปรุงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ แล้วคุณก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการหาวิธีทำการติดตั้งเครื่องจักรซึ่งเป็นงานที่จำเป็นได้โดยให้เกิด เวลาที่ต้องหยุดเดินเครื่องจักร (Downtime) ที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE for Operators
ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE for Operators

The Productivity Press Development Team / พรเทพ เหลือทรัพย์สุข / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 120 หน้า

เป้าหมายของการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เพื่อเพิ่มความมีประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องมือเครื่องจักรทุกเครื่องทำงานได้เต็มศักยภาพของมัน และคงรักษาสภาพอยู่ที่ระดับนั้น ในการที่จะทำดังนั้นได้ คุณต้องมีเครื่องมือการวัดที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาของเครื่องจักร แล้วคุณจึงจะกำจัดปัญหาเหล่านั้นออกไป กุญแจสู่ความเข้าใจในเรื่องนี้ คือ “ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” หรือ OEE

OEE เป็นตัววัดที่สำคัญใน TPM ที่บอกคุณถึง “สุขภาพ” ของเครื่องจักร เป็นการเชื่อมโยงองค์ประกอบ 3 อย่างใน “อัตรา” เดียว นั่นคือ เวลาเครื่องจักรนั้นถูกใช้งานจริงๆ ชิ้นงานที่มีคุณภาพดีนั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทั้งหมด และจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเครื่องจักรนั้น หนังสือ “ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร” เล่มนี้ จะให้แนวคิดพื้นฐานของ OEE แก่พนักงานในสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นพนักงานที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการติดตามและปรับปรุงความมีประสิทธิผลของเครื่องจักร
งานที่เป็นมาตรฐาน Standard Work
งานที่เป็นมาตรฐาน Standard Work

The Productivity Press Development Team / พรเทพ เหลือทรัพย์สุข / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 144 หน้า

งานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Work) คือชุดวิธีการปฏิบัติงานที่ได้รับการเห็นพ้องกัน ซึ่งจะเชื่อมโยงคน วัสดุ และเครื่องจักรเข้าไว้ด้วยกันเพื่อคงรักษาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการคาดการณ์ได้ไว้อย่างมีประสิทธิผล ในวิธีการปฏิบัติงานนี้จะมีรายละเอียดที่แน่นอนเกี่ยวกับรอบเวลาในการผลิต จำนวนชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต ลำดับการทำงาน ค่า Takt Time ผังจุดปฏิบัติงาน และสินค้าคงคลังที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ

งานที่เป็นมาตรฐานยังเป็นเส้นฐานของการปรับปรุงและวิวัฒน์ เป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ โดยจะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและลำดับขั้นตอนที่จะทำให้เกิดสมรรถนะสูงสุดและการทำให้มีความสูญเปล่าน้อยที่สุด
การบ่งชี้ "ความสูญเปล่า" Identifying Waste
การบ่งชี้ "ความสูญเปล่า" Identifying Waste

The Productivity Press Development Team / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 160 หน้า

หนังสือเล่มนี้ เขียนเกี่ยวกับวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อกำจัด "ความสูญเปล่า" (Waste) ออกจากกระบวนการ วิธีการและเป้าหมายที่อธิบายในหนังสือนี้ มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกันอย่างมาก กับระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production) ที่พัฒนาขึ้นที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์

"ความสูญเปล่า" คือ กิจกรรมใดๆ ที่เพิ่มต้นทุนหรือใช้เวลา แต่ไม่ได้เพิ่ม "คุณค่า" (Value) หัวใจของการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) และการผลิตแบบลีน คือ ความตั้งใจและเต็มใจที่จะมองเจาะเข้าไปในปัญหาของโรงงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานใดๆ เพื่อค้นหาความสูญเปล่า และกำจัดความสูญเปล่าโดยแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา

องค์กรของคุณจะได้รับประโยชน์จากการบ่งชี้และกำจัดความสูญเปล่า โดยการตัดต้นทุนที่แฝงอยู่ในกระบวนการออกไป ด้วยมีการประมาณว่ากว่า 80% ของกิจกรรมที่ดำเนินการกันอยู่ในองค์กรทั่วไปนั้น ล้วนเป็นความสูญเปล่าหรือไม่สร้างคุณค่าเพิ่ม นอกจากนี้ คุณยังจะสามารถเพิ่มความพึงพอใจจากลูกค้าได้ และยังเป็นการสร้างการพัฒนาให้กับงานที่ทำด้วย
คัมบัง Kanban
คัมบัง Kanban

The Productivity Press Development Team / บุญเสริม วันทนาศุภมาต
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 160 หน้า

หนังสือ "คัมบัง" (Kanban) เล่มนี้ เขียนเกี่ยวกับวิธีการกำหนดตารางการผลิตและการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ เพื่อหลีกเลี่ยง การผลิตที่มากเกินไป (Overproduction) และสินค้าคงคลังที่มากเกินไป (Overstock) วิธีการและเป้าหมายที่อธิบายในหนังสือนี้ เป็นส่วนสำคัญของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์

"ระบบคัมบัง" เป็นตัวกำหนดปริมาณการผลิตในทุกๆ กระบวนการ สิ่งนี้ถูกเรียกว่าเป็น "ระบบประสาท" ของการผลิตแบบลีน เพราะว่าจะจัดการการผลิตเสมือนกับสมองและประสาทของมนุษย์ที่ควบคุมร่างกายของเรา ประโยชน์เบื้องต้นก็คือ การลดการผลิตมากเกินไป และมุ่งหมายเพื่อผลิตสิ่งที่สั่ง ในเวลาที่สั่ง และตามจำนวนที่สั่งเท่านั้น

"คัมบัง" เป็นคำในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง ป้าย หรือ สัญญาณ และถูกใช้เป็นชื่อสำหรับการเรียกป้ายการควบคุมวัตถุดิบในระบบดึง
การผลิตแบบดึง Pull Production
การผลิตแบบดึง Pull Production

The Productivity Press Development Team / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 176 หน้า

ในระบบการผลิตแบบ "ดึง" กระบวนการสุดท้ายจะดึงชิ้นส่วนที่ต้องการจากกระบวนการก่อนหน้า ซึ่งก็จะดึงชิ้นส่วนมาจากกระบวนการก่อนหน้าอีกทีหนึ่ง จำนวนที่ดึงนี้เป็นไปตาม "ความต้องการของลูกค้า" สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีตารางการผลิตล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงต้นทุนที่ไม่จำเป็น ความสูญเปล่า (Waste) และความล่าช้าที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่โรงงานได้

หนังสือ "การผลิตแบบดึง" เล่มนี้ จะแนะนำผู้จัดการและทีมงานการผลิตเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบดึง เพื่อช่วยให้เข้าใจ สามารถเริ่มวางแผน และประยุกต์ใช้เครื่องมือลีนได้ ใช้หนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ทุกคนในที่ทำงานพร้อมจะเริ่มลดสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการ เวลานำ (Lead Time) และบรรดาค่าใช้จ่ายที่บั่นทอนกำไรลง นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้จัดการโรงงานสามารถอธิบายเหตุผลต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนในการประยุกต์ใช้ระบบดึง
การผลิตแบบทันเวลาพอดี Just-in-Time
การผลิตแบบทันเวลาพอดี Just-in-Time

The Productivity Press Development Team / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 128 หน้า

หนังสือเล่มนี้ เขียนเกี่ยวกับวิธีการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time Manufacturing : JIT) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ - JIT เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยการขจัดความสูญเปล่า (Waste) ออกไปจากกระบวนการผลิต

หนังสือเล่มนี้ แนะนำและนิยามคำว่าการผลิตแบบทันเวลาพอดี และความสูญเปล่าชนิดต่างๆ ที่เทคนิคนี้สามารถช่วยขจัดออกไปได้
การผลิตแบบเซลลูล่าร์ Cellular Manufacturing
การผลิตแบบเซลลูล่าร์ Cellular Manufacturing

The Productivity Press Development Team / วิทยา สุหฤทดำรง, ดร. / ยุพา กลอนกลาง
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 120 หน้า

หนังสือเล่มนี้ เขียนเกี่ยวกับวิธีการที่จะจัดเรียงสถานที่ทำงาน (Workplace) เพื่อแปรรูปสินค้าโดยมีความสูญเปล่าและความล่าช้าเกิดขึ้นน้อยที่สุด

วิธีการและเป้าหมายที่พูดถึงกันอยู่นี้ มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกันอย่างมาก กับระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production) ที่พัฒนาขึ้นที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์

หนังสือเล่มนี้ แนะนำและนิยามคำว่าการผลิตแบบเซลลูล่าร์ และความสูญเปล่า (Waste) ชนิดต่างๆ ที่เทคนิคนี้สามารถช่วยขจัดออกไปได้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว