Carol Seefeldt : 1 รายการ
เรียนรู้จากการเล่น Playing to learn
เรียนรู้จากการเล่น Playing to learn

Carol Seefeldt
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

การจะเป็นครูที่ดีต้องมีกิจกรรมหลากหลาย มากด้วยประสบการณ์กว้างไกล หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมกิจกรรมและวิธีการต่างๆ มากมาย พร้อมด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการที่จะนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ได้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว