Richard A. Wysk : 1 รายการ
ปรับปรุงการผลิต ด้วยแนวคิดแบบลีน
ปรับปรุงการผลิต ด้วยแนวคิดแบบลีน

Javier Santos / Richard A. Wysk / Jose M. Torres / พรเทพ เหลือทรัพย์สุข
สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์
ราคาปก 340 บาท, จำนวน 304 หน้า

ครอบคลุมเทคนิคการจัดการการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมตัวอย่างและกรณีศึกษาจากโลกจริง

หนังสือ "ปรับปรุงการผลิตแบบลีน" (Improving Production With Lean Thinking) ครอบคลุมถึงประเด็นที่หนังสือสืออ้างอิงเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตอื่นๆ ไม่ได้กล่าวถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการบูรณาการแบวคิดแบบลีนเข้ากับการผลิตและโซ่อุปทาน และทำอย่างเป็นระบบ เพราะตลาดมีการแข่งขันกันมากขึ้น ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้น และอายุของผลิตภัณฑ์สั้นลงทุกทีๆ หนังสือเล่มนี้รวมถึงปูมหลังเชิงวิเคราะห์และเป็นวิทยาศาสตร์สำหรับการปรับปรุงการผลิต ควบคุม และออกแบบ ด้วยการมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว